Voorraad sociale huurwoningen gaat weer groeien

Nieuwe prestatieafspraken:
Voorraad sociale huurwoningen gaat weer groeien

Méér sociale huurwoningen. Zowel in Almere als in Amsterdam is dat de kern van de prestatieafspraken tussen de gemeente, de woningcorporaties en de huurdersorganisaties. Maar er zijn ook afspraken gemaakt over betaalbare huren, kwaliteit, woningtoewijzing, duurzaamheid en leefbaarheid.

Almere: duizenden sociale huurwoningen erbij

Nederlands grootste new town gaat de komende decennia rond de 20.000 nieuwe woningen bouwen, waarvan duizenden sociale huurwoningen. De afspraken hierover tussen de gemeente Almere, huurdersorganisatie 3HO en de drie woningcorporaties (De Alliantie, GoedeStede en Ymere) zijn recent bekrachtigd en vastgelegd in de prestatieafspraken.

Lees verder

Amsterdam: trendbreuk – de sociale voorraad gaat weer groeien

Tot en met 2023 werken de gemeente Amsterdam, de woningcorporaties en de huurderskoepels nauw samen aan de volkshuisvesting in de stad met de meest overspannen woningmarkt van Nederland. De stad die tegelijkertijd grote ambities heeft geformuleerd op het gebied van duurzaamheid, klimaat en CO2-reductie. Waar liggen dan de accenten? Wat is nieuw? En hoe gaan we de afspraken bewaken?

lees verder

© Ymere

Delen