jaarstukken 2019

Jaarverslag 2019:
terugblikken op een jaar met veel nieuwe sociale huurwoningen

Het zijn bijzondere, onzekere tijden met een blik die vooral op de nabije toekomst is gericht. Wat is de doorwerkende impact van coronacrisis op de economie, de woningmarkt en bijvoorbeeld sectoren als de bouw? En wat merkt Ymere daarvan? En onze huurders en toekomstige huurders? Vragen die we nog niet goed kunnen beantwoorden. Wat we wel kunnen doen is aan de hand van de recente publicatie van ons jaarverslag terugblikken op het voorbije jaar 2019. En ja, we kijken ook vooruit.

Ook 2019 stond helaas in het teken van krapte op de woningmarkt. Vooral in de Metropoolregio Amsterdam waar Ymere actief is bleef die helaas onverminderd hoog. Het is onze ambitie om aan het tekort aan betaalbare woningen iets te doen. We hebben dan ook niet stilgezeten.

Zo hebben we het afgelopen jaar 286 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd: woningen voor gezinnen en starters in Haarlemmermeer en Almere Nobelhorst. En veel nieuwe, compacte appartementen op verschillende stedelijke locaties voor 1- en 2-persoons huishoudens.
Voor een deel van onze nieuwe huurders was het de sleutel van hun eerste, eigen thuis waar ze vaak lang op hebben gewacht. De dag dat bewoners de sleutel van hun nieuwe woning krijgen, blijft ook voor ons een bijzonder en speciaal moment. Dat motiveert extra om de komende jaren nog meer nieuwe sociale huurwoningen te bouwen.

Bouwen, bouwen, bouwen
Want daarmee gaan we door: het afgelopen jaar zijn we gestart met de bouw van nog eens 489 nieuwe sociale huurwoningen die in de loop van dit jaar in verschillende fasen worden opgeleverd. En als we vooruit kijken willen we de komende jaren gemiddeld 500 nieuwbouw huurwoningen per jaar opleveren. Dat gaan woningzoekenden merken in onze regio. Externe factoren kunnen op de bouwplannen wel van invloed zijn, zoals de gevolgen van de coronacrisis, stikstof- en PFAS-problematiek. We willen daar samen met onze partners alles aan doen om die gevolgen te beperken.

Naast nieuwbouw kregen door verhuizingen in de bestaande voorraad 4.105 huishoudens een nieuwe woning. Een deel van deze mutaties komt voort uit het feit dat wij huurders met een hoger inkomen verleiden te verhuizen naar een woning buiten de sociale voorraad. Daarmee komt hun sociale huurwoning beschikbaar voor een huishouden met een lager inkomen. We versoepelen in 2020 onze inkomenseisen voor onze middeldure huurwoningen om zo makkelijker te kunnen doorstromen. Ook blijven we alert op woonfraude. Woningen komen zo beschikbaar voor wie ze zijn bestemd.
 
We vinden de betaalbaarheid van een sociale huurwoning belangrijk. Dat borgden we door een beperkte huurverhoging en de inzet van woonlastenakkoorden. En dat blijven we doen.

Duurzaam thuis
In juni presenteerde het kabinet het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot te verminderen. We dragen daaraan bij door onze bestaande, oudere woningen goed te isoleren, plaatsen zonnepanelen en bouwen onze nieuwe woningen zo energiezuinig mogelijk. Bijzonder is ook dat we het afgelopen jaar onze eerste bestaande woningen in Amsterdam loskoppelden van het aardgas in het kader van de energietransitie en hebben voorzien van stadswarmte. Ook de eerste aardgasloze bestaande woningen in Haarlem zitten er aan te komen. Wel pleiten we nu voor een focus op ‘laaghangend fruit’ en om iets meer tijd te nemen voor technologische oplossingen voor ingewikkelde opgaven in de binnensteden.

Glazen bol
We zullen er helaas niet aan ontkomen dat het coronavirus (COVID-19) van invloed is wat we het komende jaar kunnen doen. Door de richtlijnen en maatregelen van het RIVM en de Rijksoverheid hebben we werkwijze en dienstverlening aangepast waarbij veiligheid van huurders en medewerkers vooropstaat. Ook zijn we er voor huurders van woningen en bedrijfspanden die door de impact van het coronavirus op de samenleving in financiële problemen komen. Samen zoeken we naar maatwerkoplossingen.

Welke invloed de coronacrisis heeft op ons investeringsprogramma hangt nauw samen met wat dit betekent voor onze bouwers, gemeenten en andere relaties. Dat is nog onzeker. De huidige inschatting is dat dit voor Ymere niet zal leiden tot onoverkomelijke financiële problemen.


Lees hier het volledige jaarverslag 2019.