2020: geen huurverhoging voor de allerlaagste inkomens

2020: geen huurverhoging voor de allerlaagste inkomens

Net als voorgaande jaren krijgen veel huurders dit jaar een beperkte huurverhoging. Huurders met een relatief hoge huur ten opzichte van hun inkomen krijgen een extra steuntje in de rug. Door voor hen de huur te verlagen of te bevriezen wil Ymere een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van het wonen. Juist in deze onzekere tijd zijn de inkomsten uit de huurverhoging nodig om de huren voor de laagste inkomens betaalbaar te houden.  

Corporaties staan voor grote opgaves. Er moeten veel nieuwe sociale huurwoningen worden bijgebouwd om aan de enorme vraag te voldoen. Bestaande huizen worden onderhouden, gerenoveerd en verduurzaamd. Iedere euro aan huurinkomsten investeert Ymere zoveel mogelijk in betaalbare sociale huurwoningen voor mensen met een bescheiden inkomen.
 
Tegelijkertijd ziet Ymere ook dat het voor een deel van haar huurders steeds lastiger wordt om de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Ymere ziet het als haar maatschappelijk taak om hierin de juiste balans te vinden. En dat is woningcorporatie Ymere in samenwerking met huurdersorganisatie SHY gelukt. 
 
Maximaal 1,5% huurverhoging bij hogere huren
Huurders met een inkomen lager dan € 43.574  en een netto huur tussen de € 619 en € 663, krijgen een huurverhoging van 1,5%. Ligt de netto huur tussen € 663 en 737 dan is de huurverhoging 0.9%. Huurders met een huur boven de € 737 krijgen helemaal geen huurverhoging. 

Huurbevriezing en huurverlaging voor de laagste inkomens
Voor circa 2.800 huurders bevriest Ymere de huur. En dat niet alleen: hun huur wordt verlaagd tot de huurgrens (2020: € 619 of € 663) als zij een minimuminkomen hebben. Dit is een afspraak die Ymere met een aantal gemeenten en huurdersorganisaties heeft gemaakt. Zij hebben een huurverlaging gekregen van gemiddeld € 575 per jaar. In overleg met de SHY biedt Ymere dit jaar ook extra maatwerk aan voor huurders die niet in aanmerking komen voor de bestaande regeling van Ymere. Het gaat om  driepersoonshuishoudens of meer die een huur hebben van boven de € 663 en meer verdienen dan het bijstandsniveau.  Deze huurders kunnen dit jaar huurbevriezing krijgen (0% huurverhoging). Lees meer over hoe Ymere uitvoering geeft aan het Sociaal Huurakkoord 2020.

Voor circa 2.800 huurders bevriest Ymere de huur. En dat niet alleen: hun huur wordt verlaagd tot de huurgrens (2020: € 619 of € 663) als zij een minimuminkomen hebben.

Bij andere huurders stijgt de huur meer
Ymere hanteert in haar beleid: hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging. Bij een huur onder de € 619 krijgen huurders een huurverhoging tussen de 5,1% en 3,9%. Voor een groot deel van de huurders wordt deze huurverhoging gecompenseerd door de huurtoeslag. Alleen bij een huur tot € 434 kan een huurverhoging voorkomen van 5,1%. Bij deze woningen is het verschil tussen wat de huurders betalen en de kwaliteit van de woning groot. Dat moet meer in balans zijn.

Ymere wil de huren voor de mensen met de laagste inkomens betaalbaar houden. Wie een inkomen heeft boven de € 43.574  kan een hogere huur betalen. Deze huurders krijgen een (inkomensafhankelijke) huurverhoging van 6,6%.

Invloed maatregelen corona op economie in Nederland
Ymere ziet vooral dat ondernemers en (kleine) zzp’ers die een bedrijfsruimte of woning van Ymere huren, hun omzet zien wegvallen door de coronacrisis. De overheid heeft voor deze groep een pakket aan maatregelen samengesteld om ze financieel te steunen in deze coronacrisis. Ook in deze moeilijke tijd neemt Ymere haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Want dit moeten we samen oplossen. Huurders die betalingsproblemen hebben kunnen met Ymere contact opnemen.

Hoewel we ons goed realiseren dat de corona-maatregelen een enorme impact hebben op het sociaal en economisch leven van ons allemaal krijgen huurders deze maand bericht over de huurverhoging. Juist in deze crisistijden is het van maatschappelijk belang dat we blijven investeren in nieuwbouw, onderhoud, woningverbetering, het duurzamer maken van onze woningen en dat we de bouwsector helpen om door te kunnen blijven gaan. Met de inkomsten uit de huurverhoging zorgen we er ook voor dat de huren voor de laagste inkomens betaalbaar blijven. 

Huurders met een sociaal huurcontract ontvangen vóór
1 mei een brief

De huurverhogingen worden ingevoerd per 1 juli 2020. Huurders ontvangen vóór 1 mei de brief over hun huurverhoging. Er kunnen uitzonderingen zijn door bepaalde regels. Zo geldt bijvoorbeeld de inkomensafhankelijk huurverhoging van 6,6% niet voor huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Huurders van vrijesectorwoningen krijgen voor 1 juni bericht.

Huurders met andere contracten ontvangen vóór 1 juni bericht
De huurverhogingen van vrijesectorwoningen, bedrijfsruimtes, parkeerplaatsen of bergingen worden ingevoerd per 1 juli 2020.

© Ymere

Delen