je moet elkaar helpen

Vliegen vang je met stroop, niet met azijn

De gemiddelde Ymere huurder is geen ‘klimaatgekkie’, zegt Peter Weppner, voorzitter van de Stichting Huurders Ymere Amsterdam (HYA) en vicevoorzitter van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). “Het gros van de huurders denkt en doet geldgedreven.” Maar hij ziet ook dat duurzaamheid lééft. Veel huurders willen best meedoen, mits ze er écht bij worden betrokken en de woonlasten betaalbaar blijven.

“Laatst hadden wij een bijeenkomst met huurders. Toen ik vroeg of iemand wist waar we nou precies staan in de energietransitie, wist niemand dat. Veel huurders zijn gewoon helemaal niet bezig met energie of klimaat. Er is veel onduidelijkheid en onwetendheid.

Tegelijkertijd weten we zeker dat het allemaal anders wordt. Aardgas verdwijnt, en dat betekent grote veranderingen voor veel huurders. Wat er ook voor in de plaats komt: maatregelen om je woning te verduurzamen – ook simpele isolatiemaatregelen – zijn altijd een ingreep in je dagelijkse leven. Dat kan weerstand of stress opleveren.

Wij denken als HYA en SHY zo goed mogelijk mee. In de Federatie van Amsterdamse Huurderskoepels zitten we aan tafel als de prestatieafspraken met de gemeente worden gemaakt, onder andere over dit thema. Met name Amsterdam heeft enorme duurzaamheidsambities. Gelukkig is het duurzaamheidsprogramma van Ymere voorzichtiger. Dat vinden wij positief. We onderschrijven het uitgangspunt van Ymere: eerst doen wat strikt noodzakelijk is, niet voor de muziek uit lopen, geen gekke dingen doen die je later zal betreuren. Wij zijn ook vóór duurzaamheid, maar het mag nooit ten koste gaan van de huurders en de huren. Bij elk project kijken we daarom scherp mee.

Omdat het onderwerp bij veel mensen nog niet echt leeft, zul je huurders moeten overtuigen. Wij proberen dat ook te doen, samen met Ymere, maar op onze eigen manier. In het algemeen werkt verleiden volgens mij het beste. Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Zeg dus niet: ‘U moet van het gas af’, dat werkt niet. Nee, bied een aantrekkelijke oplossing aan, iets wat de huurder scheelt, iets wat beter is dan wat je hebt en niet meer kost. Veel bewoners zijn dan best geïnteresseerd.”

Tempo maken met verduurzamen

300 miljoen euro. Zoveel geld investeert Ymere de komende jaren extra in woningisolatie en reductie van CO2 , om woningen versneld voor te bereiden op de energietransitie. Daken en gevels krijgen tijdens gepland onderhoud extra isolatie, en installaties worden vervangen door toekomst vaste systemen. Doel: tempo maken en de boel toch betaalbaar houden, zegt Annelies Tigchelaar, programmamanager bij Ymere.

lees verder

Duurzaam rekenen aan de woninggevel

Gevelonderhoud kun je ‘heel slim’ programmeren, en precies op het juiste moment uitvoeren en beheren. Zo kun je geld besparen. Dat is wat onderhoudsbedrijf Rutges Vernieuwt, één van de vaste samenwerkingspartners van Ymere, de komende jaren doet. Een duurzame woningvoorraad komt daarmee een flinke stap dichterbij. Directeur Dennis Rutges vertelt hoe.

Lees verder

© Ymere

Delen