je moet elkaar helpen

Duurzaam rekenen aan de woninggevel

Gevelonderhoud kun je ‘heel slim’ programmeren, en precies op het juiste moment uitvoeren en beheren. Zo kun je geld besparen. Dat is wat onderhoudsbedrijf Rutges Vernieuwt, één van de vaste samenwerkingspartners van Ymere, de komende jaren doet. Een duurzame woningvoorraad komt daarmee een flinke stap dichterbij. Directeur Dennis Rutges vertelt hoe.

“Wij rekenen duurzaam. Dat wil zeggen: we komen niet met een eenmalige oplossing voor een onderhoudsprobleem, maar we kijken naar de gehele exploitatie en levensduur van het gebouw of het complex, en vanzelfsprekend naar de wensen van huurders. We denken dus op de lange termijn. De vraag die we steeds stellen is: welke maatregel past op dit moment bij dit pand, als je kijkt naar de gehele levensduur? Die vraag beantwoorden we dan op basis van vele data: uiteraard de gegevens van Ymere, maar ook onze eigen inspecties, gegevens van energiebedrijven, informatie van huurders, plus wat we weten over de gebruikte bouwmaterialen. Al die data analyseren we. Daarbij kijken we scherp naar de doelen die Ymere wil bereiken.

Zo kunnen we onderhoud intelligent programmeren en uitvoeren. We krijgen veel beter inzicht in de onderhoudstoestand en kunnen betere plannen maken. Natuurlijk blijft het mensenwerk. We hebben elk dag veel contact met de huurders van Ymere. Hun medewerking is essentieel als wij aan de slag gaan. Alleen samen met huurders kunnen wij mooie resultaten realiseren. Onze medewerkers krijgen daarom gerichte trainingen, ze kunnen overweg met verschillende omgangsvormen: enthousiaste huurders met een eigen mening, maar ook met agressie als het moet.

In de toekomst zal digitalisering nog belangrijker worden. Daardoor kunnen we verduurzaming nog weer slimmer aanpakken en nieuwe problemen oplossen. Neem de oplopende hitte in woningen, waarover deze zomer veel te doen was. Met ons model kun je doorrekenen wat en waar je daar iets aan zou kunnen doen. Dat levert trouwens een nieuw dilemma op: zet je dáár je schaarse geld voor in?

Deze manier van werken is alleen mogelijk dankzij co-makership. Als je heel lang samen optrekt, krijg je als opdrachtnemer de ruimte om nieuwe dingen te ontwikkelen voor je opdrachtgever. Die ruimte heb je niet als je een eenmalige opdracht doet. Die innovatie is uiteindelijk vooral goed voor de huurders.”

Tempo maken met verduurzamen

300 miljoen euro. Zoveel geld investeert Ymere de komende jaren extra in woningisolatie en reductie van CO2 , om woningen versneld voor te bereiden op de energietransitie. Daken en gevels krijgen tijdens gepland onderhoud extra isolatie, en installaties worden vervangen door toekomst vaste systemen. Doel: tempo maken en de boel toch betaalbaar houden, zegt Annelies Tigchelaar, programmamanager bij Ymere.

Lees verder

Vliegen vang je met stroop, niet met azijn

De gemiddelde Ymere huurder is geen ‘klimaatgekkie’, zegt Peter Weppner, voorzitter van de Stichting Huurders Ymere Amsterdam (HYA) en vicevoorzitter van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY). “Het gros van de huurders denkt en doet geldgedreven.” Maar hij ziet ook dat duurzaamheid lééft. Veel huurders willen best meedoen, mits ze er écht bij worden betrokken en de woonlasten betaalbaar blijven.

lees verder

© Ymere

Delen