je moet elkaar helpen

Je moet elkaar helpen

In 2040 wil Haarlem aardgasvrij zijn. Het zoeken naar duurzame alternatieven is in volle gang. Een warmtenet in Schalkwijk kan een eerste stap zijn. Wienand van Dijk, kwartiermaker energietransitie bij de gemeente Haarlem, over de uitdagingen die dat met zich meebrengt.

‘”De Nederlandse samenleving marcheert al vijftig jaar zorgeloos op aardgas. Nu is dat opeens een probleem. Dat vinden veel mensen vreemd. Je moet dus veel aandacht besteden aan communicatie, aan draagvlak. Wat het ingewikkeld maakt, is dat het alternatief niet eenduidig is en ook niet eenvoudig. Er is bovendien geen afgerond wettelijk kader. Neem het warmtenet. Niet alleen in Schalkwijk, ook elders in Haarlem leent de woningvoorraad zich goed voor zo’n collectieve oplossing, vooral door het vele gestapelde corporatiebezit. Maar van wie is die warmte-infrastructuur straks? Van de overheid? Van een commercieel bedrijf? En hoe zit het met de warmtebronnen? Aardwarmte is interessant, maar ook relatief nieuw en onbekend.

Naast communicatie is samenwerking belangrijk. In Schalkwijk werken we met Ymere, Pré Wonen, Elan en de warmtedistributeur aan de ontwikkeling van het warmtenet. Dat loopt goed, al is het een hele klus om het zo op te zetten dat de kosten voor de huurders betaalbaar zijn en blijven. We gaan nu klein beginnen en langzaam uitbreiden. Dat betekent dat je elkaar moet helpen, technisch en financieel. We kijken samen naar natuurlijke startmomenten, zoals rioolonderhoud of andere werkzaamheden. Goed voorbeeld is Meerwijk, waar de vervanging van de riolering wordt gecombineerd met de aanleg van een warmtenet. Daar zijn we heel gericht in contact met bewoners en verhuurders.

Woningcorporaties zijn terughoudender in hun duurzaamheidsdoelen dan de vaak zeer ambitieuze gemeenten. Ik snap dat. Maar uiteindelijk werken wij ook in het belang van de bewoners. We proberen elkaar te vinden in zo laag mogelijke kosten. Mijn wens is dat corporaties aan boord blijven. Ook als er nog geruime tijd niet of nauwelijks iets van de energietransitie is te zien.”

Combineren en vooruitdenken

Ymere staat achter de plannen om flinke delen van Haarlem te verwarmen met een (nieuw) warmtenet. Bij renovatie en groot onderhoud wordt al voorgesorteerd op deze maatregelen. Maar de belangen van de huurders staan voorop, zegt Pablo van der Laan, strategisch adviseur duurzaamheid bij Ymere.

Lees verder

Een visie is goed, maar vergeet de mensen niet

Denk niet vanuit het Klimaatakkoord van Parijs of de duurzaamheidsnota van de gemeente. Denk aan de bewoners. Haak aan bij hun wensen en zorgen. Dat zegt Daniël van Staveren, werkzaam bij Over Morgen. Het adviesbureau voor duurzame gebiedsontwikkeling vormt, samen met AEF,  het Servicepunt Duurzame Energie. Het Servicepunt geeft woningcorporaties inzicht in de kansen voor aardgasvrije verwarming.

lees verder

© Ymere

Delen