Een visie is goed, maar vergeet de mensen niet

Een visie is goed, maar vergeet de mensen niet

Denk niet vanuit het Klimaatakkoord van Parijs of de duurzaamheidsnota van de gemeente. Denk aan de bewoners. Haak aan bij hun wensen en zorgen. Dat zegt Daniël van Staveren, werkzaam bij Over Morgen. Het adviesbureau voor duurzame gebiedsontwikkeling vormt, samen met AEF,  het Servicepunt Duurzame Energie. Het Servicepunt geeft woningcorporaties inzicht in de kansen voor aardgasvrije verwarming.

“Voor de gemeente Lansingerland zijn we ooit met een videocamera de straat op gegaan om mensen te vragen wat ze nou denken van een toekomst zonder aardgas. Dat leverde mooie interviews op. De een zegt: ik moet anders gaan koken. De ander wil liefst morgen met duurzame energie beginnen. Weer iemand anders ziet het totaal niet zitten. Zo verzamel je diverse perspectieven en gaat het thema leven.

Dat is belangrijk, want bij de energietransitie gebeurt veel van het werk binnenskamers bij gemeenten. Het risico bestaat dan dat je de buitenwereld vergeet. Wij zeggen: praat al met de bewoners als je je visie vormt. Zelfs als je het allemaal nog niet weet, ga dan toch in gesprek. Benoem zorgen en kansen. Probeer het begrijpelijk te houden en vermijd jargon, zoals ‘transitiepaden’ – brrr.

Samen dingen aanpakken, terwijl de kosten betaalbaar blijven, dat werkt. Gebieden met veel naoorlogs, gestapeld woningcorporatiebezit, daar liggen kansen. Wooncomplexen waar onderhoud hard nodig is en waar de woningen moeilijk comfortabel warm worden. Daar kun je nieuwe, zuinige radiatoren plaatsen en isoleren. Na aansluiting op een duurzame warmtebron kunnen ook de dure, elektrische boilers eruit. Dat maakt de transitie betaalbaar, terwijl de bewonerstevredenheid stijgt. Of neem seniorenwoningen: die kun je behalve duurzamer ook gewoon veiliger maken als je de gastoestellen vervangt door inductieplaten.

Uiteindelijk moeten er in Nederland 500 woningen per dag van het aardgas af! Dat kan alleen als we in gebieden met voldoende geschikte woningen en voldoende schaal starten. Starten is dan niet alleen de woning van het aardgas afhalen, maar bijvoorbeeld ook isoleren of elektrisch koken. Er verschijnen al veel goede visies en rapporten. De uitwerking gaat de echte resultaten opleveren. Kortom: we moeten aan de bak!”

Je moet elkaar helpen

In 2040 wil Haarlem aardgasvrij zijn. Het zoeken naar duurzame alternatieven is in volle gang. Een warmtenet in Schalkwijk kan een eerste stap zijn. Wienand van Dijk, kwartiermaker energietransitie bij de gemeente Haarlem, over de uitdagingen die dat met zich meebrengt.

Lees verder

Combineren en vooruitdenken

Ymere staat achter de plannen om flinke delen van Haarlem te verwarmen met een (nieuw) warmtenet. Bij renovatie en groot onderhoud wordt al voorgesorteerd op deze maatregelen. Maar de belangen van de huurders staan voorop, zegt Pablo van der Laan, strategisch adviseur duurzaamheid bij Ymere.

lees verder

© Ymere

Delen