Combineren en vooruitdenken

Combineren en vooruitdenken

Ymere staat achter de plannen om flinke delen van Haarlem te verwarmen met een (nieuw) warmtenet. Bij renovatie en groot onderhoud wordt al voorgesorteerd op deze maatregelen. Maar de belangen van de huurders staan voorop, zegt Pablo van der Laan, strategisch adviseur duurzaamheid bij Ymere.

“Een warmtenet kan in Haarlem een prima alternatief voor aardgas zijn. De aanleg kun je combineren met andere maatregelen, zoals in Meerwijk, waar de riolering wordt vervangen. Aan de Braillelaan in Meerwijk (zie kader, red.) doen wijzelf nu groot onderhoud aan daken, gevels en kozijnen. We bereiden onze woningen dan meteen voor op een warmtenetaansluiting. Combineren en vooruitdenken, dat doe je het beste samen met andere partijen, met de gemeente en collega-corporaties, in een wijkaanpak waarbij we uiteraard ook de bewoners nauw betrekken.

Er zijn helaas veel onduidelijkheden. Aardwarmte aanboren blijkt lastiger dan gedacht. Er is weinig kennis en ervaring op dat gebied. Biomassa of warmte uit rioolwater kunnen alternatieven zijn, maar ook dat moet je goed uitzoeken: hoe zit het met de leveringszekerheid, de betaalbaarheid, de CO2-besparing? Wij moeten als corporaties het gesprek daarover met de huurders goed voeren. Zij zijn de warmteafnemers van straks en zij moeten toestemming geven voor woningaanpassing.

De verandering komt eraan, maar is voor bewoners nog niet concreet. We gaan daarom met bewoners in gesprek. Warmte-nieuwe stijl moet liefst goedkoper zijn dan gas, vinden wij. Duurder mag het zeker niet worden. Het imago van warmtenetten is bovendien ook niet best. Toch zien bewoners vaak de voordelen wel in. In de Reimerswaalbuurt, Amsterdam, hebben we een modelwoning ingericht, dan gaat het leven. En in de Gentiaanbuurt in Amsterdam hebben we samen met NUON een businesscase opgesteld die voor bewoners gunstig was.

Dus: aan Ymere ligt het niet! Wij sorteren voor op nieuwe technieken, zodat we er klaar voor zijn als het zover is. Intussen gaan we door met woningisolatie, want daar krijg je nooit spijt van, wat het alternatief voor gas ook wordt.”

Je moet elkaar helpen

In 2040 wil Haarlem aardgasvrij zijn. Het zoeken naar duurzame alternatieven is in volle gang. Een warmtenet in Schalkwijk kan een eerste stap zijn. Wienand van Dijk, kwartiermaker energietransitie bij de gemeente Haarlem, over de uitdagingen die dat met zich meebrengt.

Lees verder

Een visie is goed, maar vergeet de mensen niet

Denk niet vanuit het Klimaatakkoord van Parijs of de duurzaamheidsnota van de gemeente. Denk aan de bewoners. Haak aan bij hun wensen en zorgen. Dat zegt Daniël van Staveren, werkzaam bij Over Morgen. Het adviesbureau voor duurzame gebiedsontwikkeling vormt, samen met AEF,  het Servicepunt Duurzame Energie. Het Servicepunt geeft woningcorporaties inzicht in de kansen voor aardgasvrije verwarming.

lees verder

© Ymere

Delen