Bodemwarmtepomp breed toepasbaar

‘Bodemwarmtepomp breed toepasbaar’

In Tudorpark in de Haarlemmermeer heeft Ymere in samenwerking met Klimaatgarant gekozen voor het energieconcept warmte-koudeopslag. Volgens Gert Jan ’t Hart van Klimaatgarant past deze oplossing op veel meer andere locaties. Ook bij bestaande bouw.

Meer lezen

Niet verwarmen maar koelen
“We zijn het gewend om te denken in termen van ‘verwarmen’. Maar moderne woningen hebben nauwelijks nog een warmtevraag. Als je die namelijk goed isoleert met triple glas en gebruikmaakt van warmteterugwinning via ventilatie, dan heb je nauwelijks nog verwarming nodig. We moeten dus leren om te gaan denken in termen van ‘koelen’. Bodemwarmtepompen kunnen ’s zomers voor de noodzakelijke koeling in woningen zorgen, gebruikmakend van de batterij waarop we leven, de aarde.”

Veel voordelen
“Groot voordeel is dat een bodemwarmtepomp geen buitenunit heeft. Er is dus geen sprake van geluidsoverlast en we hoeven geen beslag te leggen op de openbare ruimte. De lus zit namelijk onder de grond en de pomp zit in een kast in de woning. Vooral voor corporaties, die vaak een bedrijfswaardemodel hebben van vijftig jaar, is dit een robuust concept omdat er hooguit na heel lange tijd een enkel onderdeel aan de pomp vervangen moet worden. Er is dus geen herinvestering nodig. Dat maakt het een kostenefficiënte oplossing. Met voor de huurders als grote voordeel dat zij niet alleen meer comfort krijgen in hun woning maar mogelijk ook een lagere energierekening.”

Ook bij bestaande bouw
“Deze oplossing is ook bij bestaande bouw mogelijk. Dat begint dan wel met goede isolatie, om warmteverlies te voorkomen. Zodra Ymere daarin investeert is het logisch om de pomp meteen mee te nemen. Wij zijn inmiddels in staat om via een diepe lus van 500 meter vijf woningen tegelijk direct van bodemenergie te voorzien. Dat scheelt dus enorm in de investeringen. Mijn suggestie: doe eens een proefproject, en kijk of je in aanmerking komt voor een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) zodat er een businesscase van te maken is. Zeker is dat de huurder daarvan profiteert met een betere woning en een goed binnenklimaat.”

© Ymere

Delen