Ymere werkt

    NR 39 | oktober | 2019

column
Karin Laglas
voorzitter directieraad

Warmte

Bekijken

thema-artikel

Dilemma’s rond duurzaamheid

bekijken

Uitgelicht

Gentiaanbuurt
van het gas af

Bekijken

stakeholdersinterview

Hoe kleur je
de wijk groen?

Bekijken

voorbeeld

Duurzame
renovatie in de Reimerswaalbuurt

Bekijken

enerzijds,
anderzijds

Hoe zetten we aan tot energiezuinig gedrag?

Bekijken

Onafhankelijke visitatiecommissie oordeelt:

‘Ymere professioneel, bevlogen en bepalend’

Bekijken

wie is waar

Week van de Duurzaamheid

Bekijken

Colofon

Ymere werkt is het digitale magazine voor relaties van Ymere.

Hoofdredactie
Linda Sas

Eindredactie
Andrea Isaak en Annet van Tulder

Aan dit nummer werkten mee
Anjélica Bisschop, Sandra Bouwmeester, Marieke Brik, Maikel Huijsman, Cecile Seignette

Beeldredactie, art direction en vormgeving
Admore, Amsterdam

Fotografie
Martin van Welzen
Martine Goulmy

Film
Cinemaffia, Leiden

Redactie en productie
Eric Went, UNIT-2, Leiden

Correspondentie redactie
ymerewerkt@ymere.nl

Dit is een uitgave van Ymere. Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Kopiëren of overnemen van (delen van) de inhoud is toegestaan in overleg met Ymere.

© Ymere

Delen