Ymere werkt

    NR 38 | april | 2019

column
Karin Laglas
voorzitter directieraad

Compact en betaalbaar wonen

Bekijken

thema-artikel

Compact wonen: minder is méér

bekijken

wie is waar

Verhuisdozen uitgepakt, nu lekker wonen

Bekijken

stakeholdersinterview

Meer grip op leegstand

Bekijken

Uitgelicht

Geschikt voor senioren uit de wijk

Bekijken

voorbeeld

‘Tuindorpkarakter blijft behouden’

Bekijken

enerzijds,
anderzijds

Voorrang voor starters op de woningmarkt?

Bekijken

ICT co-making opent weg naar slimme innovaties

Bekijken

Colofon

Ymere werkt is het digitale magazine voor relaties van Ymere.

Hoofdredactie
Linda Sas

Eindredactie
Andrea Isaak en Annet van Tulder

Aan dit nummer werkten mee
Marieke Brik, Cecile Seignette, Pieter Schipper

Beeldredactie, art direction en vormgeving
Admore, Amsterdam
Story Studio

Fotografie
Martin van Welzen
Martine Goulmy

Film
Cinemaffia, Leiden

Redactie en productie
Eric Went, UNIT-2, Leiden

Correspondentie redactie
ymerewerkt@ymere.nl

Dit is een uitgave van Ymere. Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Kopiëren of overnemen van (delen van) de inhoud is toegestaan in overleg met Ymere.

© Ymere

Delen