Wonen in Haarlemmermeer

Wonen in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer zijn pas op 21 november gemeenteraadsverkiezingen. De huidige coalitie van VVD, HAP, D66 en PvdA werkte vanaf 2014 met het akkoord ‘Krachtig Samen Werken’. Hoe ziet wethouder Tom Horn (PvdA, Wonen) de toekomst?

“Het huidige college-akkoord komt uit een totaal andere tijd: 2014, toen zaten we nog in de woningmarktcrisis. Er waren jaren dat in de gemeente Haarlemmermeer slechts tien nieuwe woningen werden opgeleverd. Wat je nu ziet, is een enorme inhaalslag. In 2018 en 2019 worden er in totaal circa 2.600 woningen opgeleverd.
Je kunt onze opgave niet los zien van de metropoolregio. Als de woningmarkt in Amsterdam oververhit is, wordt het hier ook meteen warm. Gezinnen uit de stad komen vanouds deze kant op, maar nu nog meer dan anders. De krapte is groot, in alle segmenten, ook in de sociale huursector, en ook voor andere soorten huishoudens dan het gezin. Het verschil met andere locaties in de regio is dat wij hier nog de ruimte hebben. We doen er daarom alles aan om de woningbouw te versnellen. En we werken nu ook aan transformatie van bedrijventerreinen, zoals Hyde Park, waar we graag kleinere appartementen zien komen.
Bouwen voor de vraag was een belangrijk punt in het huidige college, en ik verwacht dat dit na 21 november ook zo zal zijn. Van links tot rechts zijn we het erover eens dat er fors moet worden bijgebouwd. Over wat er moet komen kun je van mening verschillen, maar dat het diverser moet, staat vast. Van de grootschalige Vinex met veel eengezinswoningen schuiven we op naar gedifferentieerder bouwen, omdat de vraag is veranderd: we hebben meer eenpersoonshuishoudens, er is vraag naar combinaties van wonen en zorg. Het gaat niet alleen om kwantiteit, maar ook om de juiste kwaliteit.
Het wordt de kunst om in de metropoolregio diverse belangen te verbinden. Iedere gemeente heeft natuurlijk zijn eigen profiel en wensen. Het nieuwe college zal zich daarover moeten uitspreken. Er zijn hier bijvoorbeeld veel te weinig woningen voor jongeren. Op persoonlijke titel zou ik, gezien de toenemende vraag, ook meer aandacht willen voor wonen en zorg, ook bij de woningcorporaties.”

Leefbaarheid in Amsterdam

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, SP en PvdA, is doortrokken van de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren. Voor de 32 zogenoemde ontwikkelbuurten wordt 40 miljoen euro uitgetrokken. Wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) wil dat bewoners zich weer eigenaar voelen van de stad.

Lees verder

Duurzaamheid in Almere

Op 31 mei is Jan Hoek (GroenLinks) gestart in Almere als wethouder voor Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing. Opvallend: aan de duurzaamheidsambities van Almere, breed gedragen door de coalitie van PvdA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, is geen concrete deadline gekoppeld. De inzet is er niet minder om.

lees verder

Verder denken dan de gemeentegrens

“Wonen en duurzaamheid hebben vergeleken met vier jaar geleden een veel prominentere plek gekregen in de coalitieakkoorden”, zegt Minke Kolstein, bestuursadviseur bij Ymere. “Dat is een goede zaak, want dit zijn maatschappelijk zeer urgente issues. De grote vraag wordt wat de financiële haalbaarheid is van alle plannen. Dat zal de komende maanden moeten blijken.”

Lees verder

© Ymere

Delen