Leefbaarheid in Amsterdam

Leefbaarheid in Amsterdam

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, SP en PvdA, is doortrokken van de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren. Voor de 32 zogenoemde ontwikkelbuurten wordt 40 miljoen euro uitgetrokken. Wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) wil dat bewoners zich weer eigenaar voelen van de stad.

Ivens: “Leefbaarheid heeft geen aparte paragraaf in het Amsterdamse coalitieakkoord, maar het zit echt overal in. Het college gaat met volle kracht door met de verbetering van de leefbaarheid in de ontwikkelbuurten. We doen dat samen met andere partijen, ieder met zijn eigen verantwoordelijkheid. In de Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord bijvoorbeeld werken we samen met Ymere, dat daar veel bezit heeft. Wij pakken de openbare ruimte aan, Ymere investeert in de woningen. Je kunt die dingen niet los van elkaar zien.
In het algemeen gaat het met de leefbaarheid in de stad de goede kant op. Dat blijkt uit de Leefbaarheidsmonitor. Wel zijn er grote verschillen tussen wijken. In een rijke stad als Amsterdam wil dit college die verschillen terugbrengen. Buurten die achterop zijn geraakt, moeten vooruit. Tegelijkertijd hebben we hoge ambities voor verduurzaming en nieuwbouw. Dat betekent: keuzes maken.
De woningmarkt in Amsterdam baart mij en veel mensen grote zorgen. We willen de woningbouwproductie opvoeren, onder andere door te verdichten. Maar dat mag niet leiden tot druk op de kwaliteit en de leefbaarheid. Die leefbaarheid lijkt een specifiek lokaal probleem, maar is het niet. Amsterdam is onderdeel van de metropoolregio. Wij kunnen en moeten leren van andere steden. Zo heeft Zaandam ook aandachtsbuurten, en kunnen we leren van de aanpak daar. Bij onze eigen buurten leren we ook steeds van onze ervaringen.
Voor mij is het de komende jaren het allerbelangrijkste dat Amsterdammers zich weer eigenaar gaan voelen van hun stad. Dat ze dat nu soms niet zo voelen, vind ik kwalijk; dat wil ik veranderen. Om dat te bereiken is samenwerking nodig met andere partijen – zoals woningcorporaties – en daarin wil dit college de komende jaren graag investeren.”

Wonen in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer zijn pas op 21 november gemeenteraadsverkiezingen. De huidige coalitie van VVD, HAP, D66 en PvdA werkte vanaf 2014 met het akkoord ‘Krachtig Samen Werken’. Hoe ziet wethouder Tom Horn (PvdA, Wonen) de toekomst?

lees verder

Duurzaamheid in Almere

Op 31 mei is Jan Hoek (GroenLinks) gestart in Almere als wethouder voor Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing. Opvallend: aan de duurzaamheidsambities van Almere, breed gedragen door de coalitie van PvdA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, is geen concrete deadline gekoppeld. De inzet is er niet minder om.

lees verder

Verder denken dan de gemeentegrens

“Wonen en duurzaamheid hebben vergeleken met vier jaar geleden een veel prominentere plek gekregen in de coalitieakkoorden”, zegt Minke Kolstein, bestuursadviseur bij Ymere. “Dat is een goede zaak, want dit zijn maatschappelijk zeer urgente issues. De grote vraag wordt wat de financiële haalbaarheid is van alle plannen. Dat zal de komende maanden moeten blijken.”

Lees verder

© Ymere

Delen