Duurzaamheid in Almere

Duurzaamheid in Almere

Op 31 mei is Jan Hoek (GroenLinks) gestart in Almere als wethouder voor Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing. Opvallend: aan de duurzaamheidsambities van Almere, breed gedragen door de coalitie van PvdA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, is geen concrete deadline gekoppeld. De inzet is er niet minder om.

“Of Almere in 2038 of 2042 energieneutraal is, boeit me eigenlijk minder dan het doel zelf: we willen naar een 100 procent duurzame energievoorziening. De komende vier jaar ga ik me daar volledig voor inzetten. Bij voorkeur is het duurzame energie die wordt opgewekt in Almere zelf. Een groot deel van de stad heeft nu al stadsverwarming; in wijken waar nog een gasnet ligt, zullen we naar alternatieven zoeken. Bij voorkeur doen we dat door mee te liften met andere activiteiten, ook al om de overlast voor bewoners zo veel mogelijk te beperken. Zo gaan we verduurzaming in sommige wijken koppelen aan stedelijke vernieuwing, een fenomeen waarmee Almere nu ook te maken krijgt, hoe relatief jong de stad ook is.
Er komen pilots, die we hebben aangemeld bij het ministerie van BZK, onder meer rond manieren om samen met bewoners bestaande wijken aardgasvrij te maken. Daarnaast zijn we bezig met onderzoek naar ultradiepe geothermie om ons warmtenet te verduurzamen. Maar belangrijker vind ik dat we bewoners betrekken bij wat er moet gebeuren. Dat begint – zeer binnenkort – met goede gesprekken met mensen die nu al actief aan de slag zijn met verduurzaming. Als we méér weten over hun motieven, kunnen we daar misschien ook andere Almeerders mee inspireren. Verduurzaming is een kwestie van gedragsverandering. Veelzeggend vind ik dat de catalogus voor zelfbouwwoningen voor de nieuwe wijk Nobelhorst nog ouderwetse cv-ketels aanbiedt. Dat kan echt niet meer. Er is dus, ook nu, nog veel laaghangend fruit.
De komende jaren gaan we iets doen wat we nog nooit hebben gedaan. Gelukkig is Almere onderdeel van de metropoolregio, en geen eiland. Voor veel initiatieven kunnen we leren van ervaringen elders.”

Leefbaarheid in Amsterdam

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, SP en PvdA, is doortrokken van de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren. Voor de 32 zogenoemde ontwikkelbuurten wordt 40 miljoen euro uitgetrokken. Wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) wil dat bewoners zich weer eigenaar voelen van de stad.

Lees verder

Wonen in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer zijn pas op 21 november gemeenteraadsverkiezingen. De huidige coalitie van VVD, HAP, D66 en PvdA werkte vanaf 2014 met het akkoord ‘Krachtig Samen Werken’. Hoe ziet wethouder Tom Horn (PvdA, Wonen) de toekomst?

lees verder

Verder denken dan de gemeentegrens

“Wonen en duurzaamheid hebben vergeleken met vier jaar geleden een veel prominentere plek gekregen in de coalitieakkoorden”, zegt Minke Kolstein, bestuursadviseur bij Ymere. “Dat is een goede zaak, want dit zijn maatschappelijk zeer urgente issues. De grote vraag wordt wat de financiële haalbaarheid is van alle plannen. Dat zal de komende maanden moeten blijken.”

Lees verder

© Ymere

Delen