Volop investeren in duurzaamheid, leefbaarheid en wonen

College-akkoorden in de metropoolregio:

Volop investeren in duurzaamheid, leefbaarheid en wonen

Nieuwe colleges in de metropoolregio Amsterdam zijn uit de startblokken met nieuwe college-akkoorden, of ze staan op het punt dat te doen. Duurzaamheid, bouwen en aandacht voor leefbaarheid staan hoog op de agenda’s. Is het ieder voor zich, of zoeken gemeenten en woningcorporaties elkaar ook op? En hoe staat Ymere tegenover de ambities van de gemeenten? Een rondje langs de velden.

Leefbaarheid in Amsterdam

‘Een nieuwe lente en een nieuw geluid’, het coalitieakkoord van GroenLinks, D66, SP en PvdA, is doortrokken van de ambitie om de leefbaarheid te verbeteren. Voor de 32 zogenoemde ontwikkelbuurten wordt 40 miljoen euro uitgetrokken. Wethouder Laurens Ivens (SP, Wonen) wil dat bewoners zich weer eigenaar voelen van de stad.

lees verder

Wonen in Haarlemmermeer

In Haarlemmermeer zijn pas op 21 november gemeenteraadsverkiezingen. De huidige coalitie van VVD, HAP, D66 en PvdA werkte vanaf 2014 met het akkoord ‘Krachtig Samen Werken’. Hoe ziet wethouder Tom Horn (PvdA, Wonen) de toekomst?

Lees verder

Duurzaamheid in Almere

Op 31 mei is Jan Hoek (GroenLinks) gestart in Almere als wethouder voor Duurzaamheid, Mobiliteit en Democratische Vernieuwing. Opvallend: aan de duurzaamheidsambities van Almere, breed gedragen door de coalitie van PvdA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie, is geen concrete deadline gekoppeld. De inzet is er niet minder om.

lees verder

Verder denken dan de gemeentegrens

“Wonen en duurzaamheid hebben vergeleken met vier jaar geleden een veel prominentere plek gekregen in de coalitieakkoorden”, zegt Minke Kolstein, bestuursadviseur bij Ymere. “Dat is een goede zaak, want dit zijn maatschappelijk zeer urgente issues. De grote vraag wordt wat de financiële haalbaarheid is van alle plannen. Dat zal de komende maanden moeten blijken.”

Lees verder

© Ymere

Delen