Laten we het met gezond verstand doen

Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer, lid Directieraad Ymere

‘Laten we het met gezond verstand doen’

“Voor we maatregelen nemen moeten we eerst goed nadenken wat de impact is, ook op bewoners. Doen we echt de goede dingen? Een energie-neutrale stad vraagt om verstandige beslissingen waar we later geen spijt van krijgen. Om systemen die goed uitgedacht zijn. Om nieuwe energie-installaties, zoals warmtepompen, die passend en betaalbaar zijn. Daarom zeggen wij: laten we eerst onze woningen goed isoleren, inzetten op zonnepanelen en gelijktijdig goed kijken waar de markt mee bezig is. Beproefde technieken en installaties kunnen we dan in de loop van de tijd toevoegen in onze woningen.
De energietransitie roept nog veel vragen op. Dragen de nieuwe initiatieven echt bij aan CO2-reductie? Zijn er wel voldoende technische mensen en materialen voor handen? Je ziet bijvoorbeeld nu al een opwaartse spiraal in de prijs voor isolatiemateriaal. Betaalbaarheid is een belangrijke factor waar we ons als Ymere zorgen om maken. Iedereen weet dat de energietransitie heel veel geld gaat kosten, maar onduidelijk is wie uiteindelijk betaalt. Voor ons staat buiten kijf, dat de rekening niet bij onze huurders mag komen te liggen. We zetten ons enorm in voor duurzaamheid, maar betaalbaarheid en beschikbaarheid is onze corebusiness en dat willen we zo duurzaam mogelijk doen.”

Ambitie en realiteit
“Duurzaamheidsambities zijn snel uitgesproken, maar veel mensen overzien de complexiteit niet. Alleen al in ons eerste project in de Gentiaanbuurt in Amsterdam-Noord hebben we te maken met vele verschillende partijen, zowel onder de grond voor kabels en leidingen als boven de grond. Huurders, particuliere eigenaren, ondernemers, VvE’s en bedrijven: iedereen heeft een eigen belang. Tegelijk is het ook inspirerend om gezamenlijk aan de klimaatambities te werken, resultaten te behalen en met elkaar te leren. Ik vind het daarbij belangrijk om verwachtingen goed te managen. Ik zie nu bijvoorbeeld nog een kloof tussen politieke ambities en realiteit in de wijken. Mijn advies aan politici: doe echt de goede dingen, zorg voor reflectie, heb oog voor de complexiteit en betaalbaarheid en ga beginnen op wijk- of buurtniveau. Als we later terugkijken moeten we geen spijt hebben van onze beslissingen.”

Gentiaanbuurt, Amsterdam-Noord

© Ymere

Delen