Durf te experimenteren

Cora-Yfke Sikkema, wethouder duurzaamheid, energie en mobiliteit gemeente Haarlem

‘Haarlem steeds gasvrijer’

“In Haarlem zijn we al een aantal jaren bezig om klimaatdoelen te realiseren en vanaf nu gaan we daar versnelling in aanbrengen. We faciliteren bewoners bij de aanleg van collectieve zonnedaken – bijvoorbeeld in De Ramplaan – en geven het goede voorbeeld door ons eigen vastgoed duurzamer te maken. Dé grote uitdaging is de transitie van aardgas naar alternatieve energiebronnen. ‘Haarlem wordt steeds gasvrijer’ luidt onze slogan. Ik ben wat dit betreft blij met de stip op de horizon van het rijk. Daar spreekt urgentie uit: we móeten wel. In verschillende wijken zijn we bezig met alternatieve warmtebronnen. Een spannende vind ik het experiment, samen met provincie en rijk, met geothermie in Meerwijk. Als de proefboringen slagen kunnen we complexen in 2019 aansluiten op een nieuw netwerk met aardwarmte. We doen dat op een moment dat we ook de riolering gaan vervangen, dat scheelt weer overlast.”

Wederopbouw
“Er spelen allerlei vraagstukken, het is echt nog pionieren. Nu zetten we vooral in op het verleiden van mensen om hun woning duurzaam te maken, wanneer komt het punt dat je dwingender wordt? Hoe zorgen we ervoor dat mensen enthousiast blijven? Hoe krijgen we behalve de koplopers iedereen mee? Hoe passen we oplossingen als windmolens in het landschap? De betaalbaarheid is ook een punt van aandacht. Er wordt gezegd: laat de corporaties maar beginnen, die hebben massa. Maar zij geven terecht aan dat er onvoldoende budget is. Het zou goed zijn als het geld van de verhuurderheffing ten goede zou komen aan de energietransitie.
Ik ben voor een lokaal Haarlems Klimaatakkoord. Daarin kunnen we nog veel concreter aangeven welke activiteiten er nodig zijn en ook goed communiceren wat bewoners zelf kunnen doen. Ik vind het een bijzondere opgave om mee bezig te zijn. De urgentie is duidelijk, het dient een goed doel, je bent bezig met innovatie, co-creatie en verbinding. Het is ook complex. Straten moeten open, leidingen aangelegd, huizen aangepakt, enzovoort. Ik zeg weleens: ‘Het lijkt de wederopbouw wel’.”

De Ramplaan, Haarlem

© Ymere

Delen