Durf te experimenteren

Esther Agricola,
directeur Ruimte & Duurzaamheid gemeente Amsterdam

‘Durf te experimenteren’

“De ambitie van het nieuwe Amsterdamse college – een volledig klimaat-neutrale stad – vertaalt zich in alles wat we doen. Amsterdam aardgasvrij maken neemt daarbij een belangrijke plaats in. Vooral in de bestaande wijken is dit een complexe opgave. Woningen moeten worden aangesloten op een alternatief, zoals een warmtenet. Deze stadswarmte komt nu voornamelijk van het Afvalenergiebedrijf uit de verbranding van afval, maar dat zal op termijn onvoldoende opleveren. De paradox is immers dat we tegelijk aansturen op mínder afval! Dus kijken we verder naar opties als geothermie en alternatieve schone energiebronnen. We kijken als gemeente eerst met de corporaties naar complexen waar toch al onderhoudswerkzaamheden staan gepland. Met Alliander, Nuon en Ymere zijn we begonnen in de Gentiaan- en Van der Pekbuurt. Het is nog een grote verkenningstocht, waarbij het om veel meer gaat dan de techniek. Er spelen ook andere vraagstukken. Welke wijk eerst? Kan een buurt deze omslag er nog wel bij hebben? Is een warmtepomp geschikt?”

Initiatieven van bewoners
“Betaalbaarheid, rechtvaardigheid en draagvlak door participatie zijn belangrijke randvoorwaarden die bovenaan de agenda moeten staan. Dé crux van het verhaal is samenwerking tussen private en publieke partijen. Zonder marktpartijen redt de overheid het niet. Het is belangrijk dat we elkaar steeds beter weten te vinden, elkaar leren kennen en vertrouwen. Data uitwisselen, experimenteren – en dus fouten durven maken – communiceren: het gaat steeds beter, maar er is nog veel te leren. We kunnen het ook niet zonder de Amsterdammer. We hebben initiatieven van onderaf hard nodig. Groepen bewoners die met elkaar iets willen, daar krijg ik energie van. Ik zie ook al initiatieven in VvE-verband of zelfs energiecoöperaties. Bij het project Middenmeer in Watergraafsmeer zei de buurt: kom op gemeente, van ons mag het sneller. Prima! Kleine stapjes in een grote opgave, maar met lef en durf. Daar heb ik respect voor. Ander mooi voorbeeld vind ik de samenwerking tussen de Hermitage en De Hortus. De een heeft warmte te veel, de ander heeft warmte nodig. Zo hebben ze elkaar gevonden in een oplossing met ondergrondse buizen. Dat soort samenwerkingen, dáár moeten we naartoe.”

Hermitage, Amsterdam

© Ymere

Delen