Klimaatakkoord en energietransitie

Klimaatakkoord en energietransitie

In het Klimaatakkoord wordt vastgesteld dat we in heel Nederland steeds minder CO2 gaan uitstoten: 49 procent minder in 2030 en 95 procent minder in 2050. Dat vergt een enorme energietransitie van fossiele brandstoffen naar schone energiebronnen. Tegelijkertijd is besloten tot een versnelde afbouw van het gebruik van aardgas. Bij de aanleg van nieuwe wijken wordt hiermee al rekening gehouden, in bestaande buurten gebeurt dat wijk voor wijk. Corporaties spelen hierbij een belangrijke rol. Nederland aardgasvrij heeft in Amsterdam geleid tot een City Deal: afspraken tussen corporaties, netbeheerders, warmtebedrijven en de gemeente om de ambities samen waar te maken. In andere steden worden vergelijkbare deals gesloten. Ook in de visie van Ymere en in de collegeprogramma’s in ons werkgebied staan energietransitie en duurzaamheid hoog op de agenda's. Wat betekent dit de komende jaren voor de praktijk, wat zijn de dilemma’s en wat doet Ymere hiermee?

‘Durf te experimenteren’

Esther Agricola, directeur Ruimte & Duurzaamheid gemeente Amsterdam

“De ambitie van het nieuwe Amsterdamse college – een volledig klimaat-neutrale stad – vertaalt zich in alles wat we doen. Amsterdam aardgasvrij maken neemt daar een belangrijke plaats in."

Lees verder

‘Haarlem steeds gasvrijer’

Cora-Yfke Sikkema, wethouder duurzaamheid, energie en mobiliteit gemeente Haarlem

“In Haarlem zijn we al een aantal jaren bezig om klimaatdoelen te realiseren en vanaf nu gaan we daar versnelling in aanbrengen. We faciliteren bewoners bij de aanleg van collectieve zonnedaken – bijvoorbeeld in De Ramplaan – en geven het goede voorbeeld door ons eigen vastgoed duurzamer te maken."

Lees verder

‘Laten we het met gezond verstand doen’

Dory Louwerens, directeur Vastgoedbeheer, lid Directieraad Ymere

“Voor we maatregelen nemen moeten we eerst goed nadenken wat de impact is, ook op bewoners. Doen we echt de goede dingen? Een energie-neutrale stad vraagt om verstandige beslissingen waar we later geen spijt van krijgen."

Lees verder

Duurzaamheidsvisie Ymere

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van het werk van Ymere. In de visie van Ymere zijn vijf thema's uitgewerkt: energie, materialen, dierbare omgeving, duurzame bedrijsvoering en duurzaam gedrag. In het filmpje worden deze vijf thema's verder uitgelegd. 

© Ymere

Delen