hélène pragt

Hélène Pragt, de nieuwe financieel bestuurder van Ymere
Maatschappelijk relevant en midden in de samenleving

Daags na het interview gaat ze in Haarlemmermeer het werkveld in, omdat ze vindt dat een goede directeur moet weten – en begrijpen – wat er lokaal gebeurt. Hélène Pragt (51), per 1 november lid van de statutaire directie van Ymere, combineert visie graag met een pragmatische aanpak.

Pragt, die Ber Bosveld opvolgt, wordt verantwoordelijk voor financiën, vastgoedbeheer en ICT. Ze gaat een bijdrage leveren aan de innovatie en de digitale ontwikkelingen bij Ymere. Ontwikkelingen die vooral gericht zijn op een optimale dienstverlening aan de huurders, onder meer via een gemoderniseerd huurdersportaal.

Hoe goed ken je de corporatiesector?
“Om bij de eerste echte kennismaking te beginnen: op advies van mijn zussen schreef ik me als 18-jarige in bij alle toenmalige woningcorporaties in Amsterdam, omdat dat dé manier scheen te zijn om een woning te vinden. En ja, al snel kwam ik als student in een corporatiewoning terecht. Heel veel jaren later werd ik commissaris bij woningcorporatie De Alliantie. Daar heb ik de sector goed leren kennen en ook het nodige meegemaakt. Het waren de turbulente jaren van de Vestia-affaire.”

De sector is inmiddels in rustiger vaarwater, maar vaak hoor je dat het toezicht is doorgeslagen. Hoe ga je daarmee om?
“Er moet altijd een evenwicht zijn tussen controle en vertrouwen. Als iets verkeerd gaat, is de natuurlijke reactie vaak een neiging tot scherpere controle. Een overreactie. Ik vind dat we nuchter moeten blijven nadenken, dat we de dialoog moeten opzoeken. Ook intern, overigens. Moeten echt álle kwesties bij mij als eindverantwoordelijke terecht komen? Nee. Ik leg verantwoordelijkheden terug. Ik geef mensen graag de ruimte, zodat ze zelf hun afwegingen kunnen maken, uiteraard binnen duidelijke kaders.”

Is dat typerend voor jou?
“Ja. Ik ben pragmatisch – Pragt-matisch, wordt ook wel gezegd – maar wel in combinatie met een duidelijke visie, met doelen voor de lange termijn. Dat past goed bij de strategie van Ymere. We hebben duidelijke doelen, én we willen snel wendbaar zijn en inspelen op veranderingen. Dat betekent: de juiste m/v op de juiste plaats, inspelen op digitalisering van de samenleving, een goede interactie met onze huurders, ruimte voor eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers. Voor mijzelf betekent dit dat ik niet alleen kijk naar de financiële effecten, maar vooral ook een sterke focus heb op de wijze waarop we dit realiseren via onze operationele kernprocessen.”

Wat bedoel je daarmee?
“Niet alleen op de centen passen, maar goed weten wat de organisatiedoelstellingen zijn. En daar dan realistisch mee omgaan. Een voorbeeld: innovatie stimuleren, maar die tegelijkertijd goed beheersen. Dat betekent effectieve operationele processen, samen met een goede financiële bewaking. Wij kunnen ons geld maar één keer uitgeven. We moeten dus keuzes maken. Dat is complex, maar ook oplosbaar.”

Hoe heb je Ymere eigenlijk leren kennen?
“Vanaf dag 1 als een professionele club, met enthousiaste, gedreven medewerkers. Er zijn veel goede ideeën en ik merk overal een groot hart voor onze doelstellingen. Mijn drijfveer om hier te gaan werken was ook precies zo: ik wilde aan de slag bij een werkgever die er maatschappelijk toe doet. Je werkt hier midden in de samenleving, je houdt je bezig met actuele onderwerpen als woningtekort, de huur betaalbaar houden, verduurzaming.”

Gaat er iets totaal veranderen nu Hélène Pragt is toegetreden tot de directie?
“Nee. Ik ga geen dingen totaal anders doen. Er ligt immers een goede strategie op tafel. Vanuit een heldere visie werken vind ik belangrijk, met de kanttekening dat we onszelf daarbij wel voortdurend moeten verbeteren. En trouwens, Ymere verandert vanzelf, altijd. Vijf jaar geleden waren we anders dan nu. Over vijf jaar zullen we weer anders zijn, al is het maar omdat de samenleving verandert en wij daar continu in meebewegen.”

Hélène in het kort

Hélène Pragt was de afgelopen jaren onder meer werkzaam bij Vesteda, Achmea en Unibail Rodamco. Daarnaast was ze zes jaar lid van de Raad van Commissarissen bij woningcorporatie De Alliantie en in die functie ook voorzitter van de Auditcommissie. Sinds mei 2018 is ze directeur Finance en Reporting bij Ymere. Van huis uit is ze bedrijfseconoom en registeraccountant.

© Ymere

Delen