Ymere werkt

    NR 37 | oktober | 2018

voorwoord
Karin Laglas
voorzitter directieraad

Bedankt Ber! Welkom Hélène!

Bekijken

thema-artikel

Volop investeren in duurzaamheid, leefbaarheid en wonen

bekijken

interview
Ber Bosveld, aftredend financieel bestuurder

‘Het gaat om de mensen. Altijd’

Bekijken

Uitgelicht over doorstroming

“Ik woon hier fijn. Ik woon hier heerlijk!”

Bekijken

Klimaatakkoord en energietransitie

“Durf te experimenteren”

Bekijken

interview
HélÈne pragt, nieuw financieel bestuurder

"Evenwicht tussen controle en vertrouwen"

Bekijken

voorbeeld

Grote Belt/Sont in Hoofddorp weer frisse wijk

Bekijken

enerzijds,
anderzijds

Het is weer crisis in de bouw (maar dan anders)

Bekijken

Marnix Norder
over de corporatiesector

‘We staan er weer. Maar we zijn er nog niet’

Bekijken

Colofon

Ymere werkt is het digitale magazine voor relaties van Ymere.

Hoofdredactie
Linda Sas

Eindredactie
Rebekka van Voornveld

Aan dit nummer werkten mee
Sandra Bouwmeester, Karlijn Broekhuizen, Roel van Kampen, Edwin Lucas, Anje Romein, Pieter Schipper, Jan Voskamp

Beeldredactie, art direction en vormgeving
Admore, Amsterdam

Fotografie
Martin van Welzen

Film
Cinemaffia, Leiden

Redactie en productie
Eric Went, UNIT-2, Leiden

Correspondentie redactie
ymerewerkt@ymere.nl

Dit is een uitgave van Ymere. Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Kopiëren of overnemen van (delen van) de inhoud is toegestaan in overleg met Ymere.

© Ymere

Delen