voorwoord

Keuzes, keuzes, keuzes

Deze Ymere werkt staat in het teken van ons jaarverslag. Als maatschappelijke organisatie laten we daarmee zien wat we hebben gedaan en hoe we bijdragen aan de maatschappij.
Eerlijk gezegd vind ik het zelf altijd weer fijn als het jaarverslag er weer ligt. Alle resultaten van onze inspanningen mooi bij elkaar. Een jaar hard werken inzichtelijk in beeld gebracht. Trots zien wat we bereikt hebben. En ook in beeld krijgen wat misschien minder gelukt is dan we bedoeld hadden. Daardoor kunnen we ons verbeteren.

De Metropoolregio Amsterdam, waarin wij ons werk doen heeft een enorme aantrekkingskracht. De huizenprijzen breken het ene na het andere record. Het vinden van een betaalbaar huis wordt steeds lastiger. Daar ligt onze maatschappelijke opgave: ook voor mensen met een bescheiden inkomen moet er een goede woonplek zijn in de metropoolregio. De diversiteit aan verschillende mensen in de regio draagt bij aan een inclusieve samenleving. Samen leven begint immers bij samen wonen.

Het jaarverslag brengt ook in beeld welke keuzes we in ons werk moeten maken. Verschillende prioriteiten strijden om voorrang. Zo willen we natuurlijk de huren betaalbaar houden, maar ook onze woningen goed onderhouden en verduurzamen. Ook willen we de leefbaarheid in onze complexen waarborgen, bevorderen dat onze huurders kunnen wonen in een woning die past bij hun situatie en levensfase en - last but not least - nieuwe woningen bijbouwen om het aanbod te vergroten en de wachtlijsten te verminderen.

Al deze prioriteiten hebben één ding gemeen. Ze kosten geld. Continue moeten we keuzes maken waar we onze beschikbare middelen inzetten. Daarin proberen we de balans te vinden die past bij onze huurders en de opgave in ons werkgebied.

In dit jaarverslag kunt u lezen hoe we deze balans invullen. Zo kozen we er bij de huurverhoging voor om huishoudens met een laag inkomen en een hoge huur extra te ontzien. Daarnaast gaven we veel geld uit aan het verbeteren van onze woningen: maar liefst € 214 miljoen. Zo maakten we een mooie stap in het onderhoud  van ons bezit. Overigens in het besef dat er nog werk aan de winkel is op dit vlak. Zoveel mogelijk combineren we duurzaamheidsmaatregelen met onderhoudsprojecten, dat is wel zo efficiënt en ook prettig voor onze huurders. Afgelopen jaar trapten we af met 'Iederzon' waarmee onze huurders energie van zonnepanelen kunnen gebruiken. De komende jaren installeren we zonnepanelen op 8.500 woningen.

Samen met partners in de wijken focusten we op leefbaarheidsmaatregelen waar die echt het verschil maken. Ook bedachten we creatieve manieren om de doorstroming te bevorderen, bijvoorbeeld de woningruilapp HuisjeHuisje die we samen met 25 collega-corporaties in de lucht brachten. Door directe bemiddeling realiseerden we de nodige doorstroommatches. Daardoor komt er beweging in de wachtlijst. En dat is goed nieuws voor iedereen die op zoek is naar een andere woning.

Helaas leidt de overspannen woningmarkt in ons werkgebied - met hoge markthuren - ook tot woonfraude. Ook afgelopen jaar heeft ons team woonfraude en overlast weer een fors aantal woningen – bijna 400 – vrij gemaakt zodat deze weer verhuurd kunnen worden aan huurders waarvoor ze écht bedoeld zijn. Daarentegen waren er afgelopen jaar minder ontruimingen wegens huurachterstand. Daar ben ik blij om.

Om de druk op de woningmarkt te verminderen is nieuwbouw belangrijk. In 2017 leverden we daaraan helaas nog maar een beperkte bijdrage. De oorzaak hiervan is dat we de afgelopen jaren onze investeringen gefocust hadden op onze bestaande woningen. Nu komt onze ‘nieuwbouwmachine’ écht weer op stoom. De komende jaren bouwen we ruim 1.800 nieuwe betaalbare sociale huurwoningen.

En wat betreft de financiën: de financiële positie van Ymere is goed. Onze financiële ratio’s voldoen aan de gestelde eisen. We investeren naar vermogen. We werken efficiënt met beperkte bedrijfslasten. De waarde van ons bezit steeg in 2017 met maar liefst ruim € 1 miljard. Deze stijging is een direct gevolg van de gespannen vastgoedmarkt in de Metropoolregio Amsterdam. Het is echter een waardestijging van stenen. Geen geld dat we kunnen uitgeven. Een nadelig neveneffect van deze waardestijging is wel dat de verhuurdersheffing die we betalen sterk gestegen is. Die is gekoppeld aan de WOZ-waarde. Dit betekent voor ons een extra last waardoor we minder kunnen besteden aan nieuwe woningen, onderhoud, renovatie, verduurzaming, leefbaarheid en betaalbaarheid van onze woningen.

Leest u zelf hoe we afgelopen jaar invulling hebben gegeven aan onze maatschappelijke opgave. We hebben het met hart en ziel en met veel plezier gedaan. Grotendeels samen met u. Voor die samenwerking willen we u bedanken. Alleen samen kunnen we vorm geven aan de grote opgave waar we voor staan om onze huurders een fijn thuis te bieden en woningzoekenden te helpen aan een passende woning.

Karin Laglas
voorzitter directieraad

© Ymere

Delen