Betaalbaar wonen in een huis dat bij je past

Betere doorstroming

"Trappenlopen was te zwaar en het bijhouden van de tuin kostte ook steeds meer moeite. We wilden daarom graag een gelijkvloerse woning zonder tuin".

Meneer en mevrouw Hilligers

Te veel huurders in de Metropoolregio Amsterdam wonen in een woning die eigenlijk niet goed past bij hun inkomen, gezinssamenstelling of levensfase. Denk aan de alleenstaande oudere in een ruime eengezinswoning. Aan het jonge stel dat eigenlijk te veel verdient voor de sociale huur. Het grote gezin in een te krappe bovenwoning. Of aan iemand die slecht ter been is in een portiekflat zonder lift. Ymere wil een betere aansluiting tussen vraag en aanbod bereiken. Allereerst natuurlijk door nieuwe woningen te bouwen, maar ook door de bestaande woningvoorraad zo goed mogelijk in te zetten.

“Onze afdeling Match en Markt benadert huurders actief om door te verhuizen naar een passende woning”, zegt Caroline Nolet, Manager Verhuur & Verkoop. “We letten goed op signalen, analyseren gegevens, schrijven brieven. Daarin lopen we voorop, want veel corporaties doen eigenlijk niet zo veel aan actief matchingsbeleid. Maar wij willen niet wachten tot iemand zelf zegt te willen verhuizen. Daarvoor is de druk op de woningmarkt in onze regio te groot. Het is ook raar om alleen bij de woningtoewijzing naar passendheid te kijken, en daarna nooit meer.”

Nieuw woonruimteverdeelsysteem
De overdruk op de woningmarkt leidt tot opmerkelijke initiatieven. HuisjeHuisje, de ‘datingapp’ voor huurders, mede bedacht door Ymere, kende een succesvolle lancering, al kan het aantal verhuizingen nog hoger, zegt Nolet. “Ander voorbeeld: Bij de verhuur van onze vrijesectorhuurwoningen geven we de voorkeur aan onze sociale huurders met middeninkomens, om zo de doorstroming te bevorderen. Een nieuw systeem zorgt ervoor dat die kandidaten bij de verhuur van een vrijesectorwoning vanzelf als eerste komen bovendrijven.”

Alle acties zijn gericht op een betere match tussen vraag en aanbod, en een betere doorstroming op de woningmarkt. Nolet: “Met andere woningcorporaties in de regio denken we ook nog na over een nieuw woonruimteverdeelsysteem. Het is toch van de gekke dat mensen zó lang op de wachtlijst staan. Als je spoedzoeker bent, door een scheiding bijvoorbeeld, val je buiten de boot. We willen daar iets aan doen, samen met de betrokken gemeenten.”

Feiten & cijfers

  • Ymere zorgde voor 322 geslaagde ‘woonmatches’ (d.w.z. goede combinaties tussen huurder en woning).

  • Daaronder waren 121 ‘scheefwoners’: mensen met een relatief hoog inkomen voor een sociale huurwoning. Na verhuizing kregen ze een woning die beter bij ze past.

  • Samen met 25 collega corporaties lanceerde Ymere de woningruilapp HuisjeHuisje. 

  • De aanpak van woonfraude was succesvol. Daardoor kwamen 382 woningen vrij.

Betaalbaar wonen

'In ieder geval moet 90 procent van onze woningen sociaal blijven'

Lees verder

Beperkte huurverhoging

Rekening houden met financiele draakracht

lees verder

© Ymere

Delen