Betaalbaar wonen in een huis dat bij je past

Betaalbaar wonen

“Ik kreeg last van mijn knieën en had daarom een woning met een lift nodig. Dat is gelukt. Ik geniet nu van de rust en het uitzicht. En ik heb alles dicht in de buurt.”

José Geerlings

Het huurbeleid van Ymere is in 2017 vernieuwd. Kern van de zaak: woningen die vrijkomen, moeten per se betaalbaar zijn – én blijven. “In ieder geval moet 90 procent van onze woningen sociaal blijven”, zegt Arnoud Schüller, adviseur Strategie en Beleid. “Ze mogen dus niet duurder zijn dan 710 euro per maand. Daarnaast willen we minstens 75 procent van onze woningen verhuren aan mensen die huurtoeslag ontvangen. Dat is vorig jaar gelukt. Voor die groep is de aanvangshuur ook nog eens lager dan € 592 (voor een één- of tweepersoonshuishouden) of € 635 (voor huishoudens met drie of meer personen).”

Prijs-kwaliteitverhouding
Tegelijkertijd kijkt Ymere wél naar de locatie als de (nieuwe) huur wordt vastgesteld. Zo kan een kleine woning in het centrum van Amsterdam duurder zijn dan een even grote woning elders in de regio. Schüller: “We kijken steeds naar de prijs-kwaliteitverhouding van de woning én naar de betaalbaarheid voor de bewoner.”
Ymere streeft daarbij naar een gematigde huurverhoging. Schüller: “We streven voor elke woning naar de voor ons optimale huur binnen de sociale huurgrenzen, maar kijken ook naar het inkomen van de huurder. Is de huur al relatief hoog, dan valt de huurverhoging lager uit. In 2017 hebben we geen huurverhoging gevraagd bij huren hoger dan € 594.”

Feiten & cijfers

  • Ymere verhuurde in 2017 77 procent van de vrijkomende sociale huurwoningen aan mensen met een bescheiden inkomen die recht hebben op huurtoeslag.
  • Van deze verhuringen is 99,6 procent passend toegewezen. Dat wil zeggen: huurders betalen een huur die past bij hun inkomen. Daarmee voldeed Ymere ruim aan de wettelijke norm van 95 procent.
  • De andere 23 procent verhuringen gingen naar huurders zonder huurtoeslag, met een jaarinkomen tot maximaal 40.000 euro.

Beperkte huurverhoging

Rekening houden met financiele draakracht

lees verder

Betere doorstroming

Actief op zoek naar match tussen vraag en aanbod

Lees verder

© Ymere

Delen