Betaalbaar wonen in een huis dat bij je past

Beperkte huurverhoging

“Ik had een andere woning nodig om in het weekend een pleegkind op te kunnen vangen. Deze woning is een lot uit de loterij! Met uitzicht op het sportveld. En met veel speelruimte voor mijn hond James.”

Marjan Meijer

Er was dit voorjaar veel te doen over de ‘winsten’ die woningcorporaties zouden maken door de huurstijgingen van de laatste jaren. Volgens de Woonbond komen steeds meer huurders daardoor in financiële moeilijkheden, terwijl het geld bij corporaties gewoon op de plank blijft liggen. Of dat zo is, wordt betwist. Wel is het een feit dat een huurhuis in Nederland eind 2017 gemiddeld 533 euro kostte, 17 procent meer dan in 2012.
Ymere hield in 2017 in ieder geval rekening met de financiële draagkracht van de huurders. Bijna de helft van alle 70.000 huurders kreeg géén huurverhoging. Geen enkele huurder met een huishoudinkomen tot € 40.349 kreeg bovendien de maximale toegestane huurverhoging van 2,8 procent. Het was het resultaat van uitvoerige besprekingen met de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY).

Nullijn
“In 2017 zijn we er met Ymere goed uitgekomen”, zegt Wilma van Lijf-Roskam, voorzitter van huurdersorganisatie SHY. “Maar het wordt oppassen. Veel mensen – vooral de minima – komen moeilijk rond. Dat bepaalt nu onze inzet bij de besprekingen over de huren in 2018. De Woonbond zegt: huurverlaging. Dat gaat ons te ver. Maar we pleiten wel voor een nullijn. Huurders hebben de laatste jaren veel voor hun kiezen gekregen. Daarnaast zijn energie, eerste levensbehoeften en geneesmiddelen duurder geworden. Ymere moet nooit vergeten dat het om mensen gaat die weinig te besteden hebben. We hebben vorig jaar samen iets moois bereikt; ik hoop dat dit in 2018 ook weer kan.”

Feiten & cijfers

  • Ymere voerde in 2017 slechts een beperkte huurverhoging door.

  • De huren stegen gemiddeld met 1,4 procent. In 2016 was dat gemiddeld 1,77 procent. 

  • Woningen met een huurprijs tussen € 500 en € 594 werden maximaal 1,5 procent duurder. Woningen tussen € 414 en € 500 kregen maximaal 2,5 procent huurverhoging. Woningen goedkoper dan € 414 kregen een verhoging van maximaal 2,7 procent.

  • Bijna de helft van alle huishoudens kreeg geen huurverhoging.

  • Aan de meeste hogere inkomens in een sociale huurwoning (boven € 40.439) vroeg Ymere het maximaal toegestane percentage: 4,3 procent.

  • In Amsterdam en Haarlemmermeer sloot Ymere met de gemeenten zogenoemde woonlastenakkoorden voor huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur: de ‘dure scheefhuurders’. Ze kregen huurkorting. Ymere overlegt met de gemeenten Haarlem, Almere en Weesp om hetzelfde te doen.

Betaalbaar wonen

'In ieder geval moet 90 procent van onze woningen sociaal blijven'

lees verder

Betere doorstroming

Actief op zoek naar match tussen vraag en aanbod

Lees verder

© Ymere

Delen