interview

Iedereen profiteert van zonnepanelen

Directeur Iederzon Edwin Klomp (rechts) met Georgi Tuaev, projectleider Iederzon (links)

Iederzon, een Energy Service Company (ESCo), gaat komende jaren 8.500 woningen van Ymere aansluiten op zonnepanelen en voorzien van LED-verlichting. “Het mooie is dat iedereen straks profiteert: de huurders, Ymere én wij”, stelt Edwin Klomp, directeur van Iederzon.

Iederzon, wat is dat eigenlijk?

“Iederzon is een Energy Service Company. In Iederzon participeren Klomp en Patina, de beide dakpartners van Ymere, en zonnepanelenspecialist LENS. Doel is zoveel mogelijk zonnepanelen aan te leggen op woningen (eengezins en meergezins) van Ymere. Verder gaan we ook LED-verlichting in woongebouwen installeren.”

Wie gaat dat allemaal betalen?

“Het bijzondere is dat Ymere niets betaalt. Het is in wezen een vorm van budgetneutraal verduurzamen. Het enige wat de corporatie doet is haar daken beschikbaar stellen. In ruil daarvoor zorgen wij voor een verduurzaming van het woningbezit. De financiering achter Iederzon komt voor het grootste deel van de BNG Bank (70 procent). Dat vullen we aan met leningen vanuit het Duurzaamheidsfonds van de gemeente Amsterdam (20 procent), via crowdfunding (8 procent) en met eigen vermogen (2 procent).”

Wat betaalt de huurder?

“Huurders die voor zonnepanelen kiezen, sluiten een contract met ons af. Daarin staat dat wij eigenaar blijven van de zonnepanelen en verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. De huurder ontvangt een gegarandeerde hoeveelheid zonnestroom, tegen een gunstig tarief. Huurders besparen op die manier op hun energielasten. Hoeveel? Dat is lastig te zeggen. Dat is namelijk mede afhankelijk van hoe energiezuinig iemand handelt. De hoogte van de besparing varieert van € 50,- tot wel € 130,- per jaar.”

'We kiezen voor een gefaseerde uitrol'

Jullie gaan daken van Ymere zoveel mogelijk van panelen voorzien. Hoeveel is ‘zoveel mogelijk’?

“Vanuit het Team Dakbeheer hebben wij een nulmeting gedaan. Daarbij hebben we gekeken welke woningen geschikt zijn voor zonnepanelen. Op basis daarvan verwachten wij in het verzorgingsgebied van Ymere minimaal 14.000 woningen van zonnepanelen te kunnen voorzien. We beginnen de komende drieënhalf jaar met het plaatsen van panelen op 8.500 woningen.”

In welke volgorde gaan jullie te werk?

“We kiezen voor een gefaseerde uitrol. Dat betekent dat we aanbodgericht starten met een aantal specifieke wijken, en dus niet overal tegelijk. We proberen de aanleg namelijk zoveel mogelijk te clusteren, om de kosten zo laag mogelijk te houden. En we sluiten zoveel mogelijk aan op logische momenten. Bijvoorbeeld als er toch al onderhoud aan het dak nodig is.
Huurders die geen aanbod van ons ontvangen maar wel geïnteresseerd zijn, kunnen dat kenbaar maken via de Y-store. Iederzon gaat daarna kijken of het dak geschikt is, wat de kosten en de mogelijke besparingen zijn. Vervolgens doen wij de desbetreffende huurder een aanbieding en bepalen we in overleg wanneer wij aan de slag gaan. Stap voor stap gaan we zo verduurzamen.”

Zie jij nog meer mogelijkheden in de toekomst?

“Zeker. Maar die zitten nu nog in de ideeënfase. We denken bijvoorbeeld na over duurzame verwarming van woningen via warmte-koudeopslag, waarbij we zonnestroom zouden kunnen gebruiken om de pompen te laten draaien. En we denken erover na of we de aanleg van zonnepanelen kunnen combineren met verduurzaming van daken. Stel bijvoorbeeld dat een huurder zonnepanelen zou willen, maar wij zien dat het dak eerst geïsoleerd moet worden. Dan kan het zijn dat Ymere dat niet heeft opgenomen in de budgetten voor 2018. We zouden dan een constructie kunnen verzinnen om vanuit de ESCo toch aan de gang te gaan. Bijvoorbeeld door de verduurzaming tijdelijk te financieren. Dan kunnen we de vaart erin houden.”

© Ymere

Delen