actueel

huurverhoging

Ymere vindt betaalbaarheid voor haar huurders belangrijk. Daarom kijkt zij bij de jaarlijkse huurverhoging naar het inkomen van de huurder en de hoogte van de huur. Klik op de infographic om te zien hoe Ymere de huurverhoging heeft berekend.

Passende woning via ‘Ouder worden & prettig wonen’

De gemeente Haarlem, Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere hebben een nieuwe regeling voor huurders vanaf 65 jaar: 'Ouder worden & prettig wonen'. Huurders kunnen kiezen uit het woningaanbod van alle drie de woningcorporaties in Haarlem. Bij toewijzing van een woning krijgen ze voorrang op reguliere woningzoekenden. Van de gemeente krijgen ze bovendien een verhuiskostenvergoeding van €1000 en de huur van de nieuwe woning is nooit meer dan de huur die ze nu betalen. Met deze regeling zorgen de corporaties dat ouderen passend wonen en dat er grote woningen vrijkomen voor gezinnen.

Nieuw huurbeleid vrije sector woningen

Ymere heeft een nieuw huurbeleid voor de woningen in de vrije sector. Met dit nieuwe huurbeleid wil Ymere minimaal 60 procent van de nieuwe verhuringen in de vrije sector, betaalbaar toewijzen aan huurders met een inkomen tot 45.000 euro. Zo blijven deze woningen betaalbaar en bevordert Ymere de doorstroming van goedkope scheefwoners in de sociale huur naar de vrije sector huur.

Huurdersorganisatie SHY heeft positief geadviseerd over dit nieuwe huurbeleid bij de vrije sector.

Korting voor huurders met een laag inkomen

De regeling Passende huur krijgt ook in 2018 en 2019 een vervolg. Deze regeling is een samenwerking tussen de gemeente, de woningcorporaties van Amsterdam en de huurdersvereniging Amsterdam, bedoeld om drie jaar lang Amsterdammers met een laag inkomen en een hoge huur tegemoet te komen.
Circa 2.000 Amsterdamse huurders van Ymere met een laag inkomen en een hoge huur, krijgen sinds 1 augustus 2017 een tijdelijke korting van gemiddeld 47 euro per maand. De woningcorporatie en gemeente willen zo de betaalbaarheid van wonen in de hoofdstad vergroten. Deze regeling gaat in 2018 en 2019 ook door. Daarvoor kunnen huurders zich in het najaar weer bij de gemeente melden. De kortingsregeling geldt in eerste instantie alleen voor huurders in de gemeente Amsterdam. Ymere is met de gemeenten Almere, Haarlemmermeer, Haarlem en Weesp in gesprek om deze regeling ook daar op te zetten. 

Oprichting Yvastgoed

Door de scheiding DAEB/niet-DAEB heeft Ymere sinds 1 januari een nieuwe dochteronderneming Yvastgoed. Yvastgoed bezit circa 1.600 woningen, 850 parkeerplaatsen en 300 bedrijfsruimten. Het zijn woningen die niet bijdragen aan de ondernemingsstrategie van Ymere omdat ze een hoge huurprijs hebben of buiten het werkgebied van Ymere liggen.

Stichting Ymere is 100 procent aandeelhouder van Yvastgoed. Het bestuur wordt gevormd door het bestuur van Stichting Ymere. Viviane Regout, directeur Portefeuillevernieuwing bij Ymere, heeft de dagelijkse leiding. Stichting Ymere levert – voor zover wettelijk toegestaan – vooralsnog dienstverlening aan Yvastgoed. Yvastgoed betaalt daar een marktconforme vergoeding voor.

Huurders geven Ymere een 7,4

Ymere kreeg ook in 2017 goede rapportcijfers in de benchmark van brancheorganisatie Aedes. De huurders van Ymere zijn tevreden over de dienstverlening. Ze gaven een gemiddeld rapportcijfer van 7,4.De servicemonteurs krijgen voor hun werk een 7,7. Ex-huurders geven Ymere het cijfer 7,2. Nieuwe huurders beoordelen de dienstverlening met een 7,3. Ook wist Ymere de bedrijfslasten per verhuurde woning verder te verlagen tot € 766,- (€ 775 in 2016) ten opzichte van het landelijke gemiddelde van € 790,-.  

De cijfers komen uit de benchmark van brancheorganisatie Aedes. Deze meet en vergelijkt de tevredenheid van huurders over de dienstverlening en de bedrijfskosten van woningcorporaties. Lees meer op de website van Aedes.

Hélène Pragt nieuwe directeur Finance & Reporting bij Ymere

Op 15 mei treedt Hélène Pragt in dienst als directeur Finance & Reporting bij Ymere. Hélène Pragt heeft ruime ervaring als financieel directeur in de zakelijke dienstverlening en de vastgoedbranche. De afgelopen jaren is ze onder meer werkzaam geweest bij Vesteda, TMF Netherlands, Achmea en Unibail Rodamco. Binnen deze bedrijven heeft ze diverse posities bekleed, waaronder Chief Financial Officer (CFO) bij Vesteda en Directeur Financiën en Riskmanagement bij Achmea Centrale Dienstverlening. Daarnaast was ze 6 jaar lid van de Raad van Commissarissen bij woningcorporatie De Alliantie en in die functie ook voorzitter van de Auditcommissie.

Nieuwe indeling regiomanagers Ymere

Kim Ronner is de nieuwe regiomanager van regio Almere, Weesp en Gooise Meren. Chris Pettersson, regiomanager Amsterdam Noord, Centrum en Oost, neemt tijdelijk stadsdeel Zuidoost waar. Binnenkort zet Ymere een interne vacature uit voor een tweede regiomanager Amsterdam. Gerrie Blok blijft regiomanager van Haarlem en Noord-Kennemerland en Remco Pols van Haarlemmermeer en Leiden. Door de nieuwe indeling van de regiomanagers en de aanstaande aanstelling van een nieuwe tweede regiomanager voor Amsterdam wordt stabiliteit en continuïteit gecreëerd in de regio’s waar Ymere werkzaam is. Dit komt de samenwerking met regionale stakeholders ten goede.

Op de foto: links Chris Pettersson, rechts Kim Ronner

© Ymere

Delen