Ymere werkt

    NR 36 | april | 2018

voorwoord Karin Laglas
voorzitter directieraad

KEUZES, KEUZES, KEUZES

Bekijken

thema-artikel

Betaalbaar wonen in een huis dat bij je past

verder

duurzaamheid

We besmetten co-makers met het duurzaamheidsvirus’

Bekijken

interview edwin klomp

‘Iedereen profiteert van zonnepanelen’

Bekijken

voorbeeld

De Wierden in Almere grootschalig opgeknapt

Bekijken

uitgelicht

Renoveren of sloop/nieuwbouw?

Bekijken

enerzijds, anderzijds

Van de opvang naar een eigen huis

Bekijken

wie is waar

Toekomstbestendig wonen in Haarlemmermeer

Bekijken

Colofon

Ymere werkt is het digitale magazine voor relaties van Ymere. Het verschijnt drie keer per jaar.

Hoofdredactie
Linda Sas

Eindredactie
Rebekka van Voornveld

Aan dit nummer werkten mee
Sandra Bouwmeester, Karlijn Broekhuizen, Edwin Lucas, Anje Romein, Pieter Schipper, Jan Voskamp

Beeldredactie, art direction en vormgeving
Admore, Amsterdam

Fotografie
Martin van Welzen

Film
Cinemaffia, Leiden

Redactie en productie
Eric Went, UNIT-2, Leiden

Correspondentie redactie
ymerewerkt@ymere.nl

Dit is een uitgave van Ymere. Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Kopiëren of overnemen van (delen van) de inhoud is toegestaan in overleg met Ymere.

© Ymere

Delen