voorwoord

Ontdek de Metropool

Columbus en Marco Polo wisten het al. Niets geeft zoveel inzicht als een kaart. Een landkaart geeft meteen overzicht. Over wegen, routes, water, kansen en risico’s. En heel belangrijk, ook over wie er woont en hoe. Bij hun ontdekkingsreizen ging standaard een legertje kaartenmakers mee. Met kaarten in de hand konden ze het onbekende gebied waar ze voet aan land gezet hadden beter begrijpen. En daarmee ook beter besturen, benutten en – ik hoor het u denken - leegroven.

Nee, de Metropoolregio Amsterdam – ook wel bekend als de MRA - is geen onontdekt gebied. En ja, toch ook weer wel. Want hoe vaak kijken we ernaar als één geheel? Bij Ymere werken we in een groot deel van de metropoolregio. In Haarlem, Haarlemmermeer, Amsterdam, Weesp, Muiden en Almere zetten we ons in voor goede betaalbare huurwoningen, tevreden huurders en gemengde wijken. Omdat we actief zijn in de gehele regio valt het ons op dat er nog erg weinig gedacht wordt in termen van de metropoolregio als geheel.

Dat kan beter, denken wij. Want juist de schaal van de metropoolregio maakt het mogelijk om een brede keuze in wonen aan te bieden. En daardoor kunnen meer huishoudens passend en prettig wonen. Dat maakt mensen gelukkig. Als je graag in een huis met een tuintje wilt wonen dan is dat gemakkelijker te vinden in Almere of in de Haarlemmermeer dan in het centrum van Amsterdam of Haarlem. Als je daarentegen juist graag de drukte opzoekt dan ben je meer op je plek in een fijn stadsappartement. In de metropoolregio is het allemaal te vinden. Maar het blijkt lastig om er ook aan te komen, zeker als je niet rijk bent.

Om beter te begrijpen hoe wonen in de metropoolregio in elkaar zit hebben we gedaan wat Columbus en Marco Polo ook deden. We maakten landkaarten. En dat leidt net als bij hen tot inzicht. We zien hoe het zit met de sociale menging – in het algemeen best goed. We zien waar de werkgelegenheid zit, hoe we ons kunnen verplaatsen en waar we willen wonen. En ook: waarom dat nog niet kan.

Zo liet een van de kaarten overduidelijk zien hoe versnipperd het woningtoewijzingssysteem voor sociale huurwoningen in de regio is. De metropoolregio staat vol met “toewijzingshekken”. Ai! En dat terwijl andere kaarten in beeld brengen dat het zo fijn zou zijn als je wat gemakkelijker zou kunnen verhuizen binnen de metropool, bijvoorbeeld om daar te kunnen wonen waar je werk is. Of omdat je dat huis met tuintje of stadsappartement zoekt. Of omdat je een nieuwe liefde hebt ontmoet in Haarlem, terwijl je zelf in Almere woont en daarom wilt verhuizen. Maar door allerlei lokale  woningtoewijzingssystemen zit je gevangen tussen onzichtbare hekken die het verhuizen belemmeren. Oke, gelukkig heb je met de mooie woningruil app HuisjeHuisje, die we samen met een grote groep corporaties ontwikkelden, een extra zoekmogelijkheid en extra kansen, dat wel. Maar het systeem van woningverdeling moet toch echt slimmer kunnen dan wachtlijsten waar hekken omheen staan. Werk aan de winkel! Afbreken die hekken.

Onlangs spraken we tijdens een bijeenkomst aan de hand van de kaarten die we maakten met huurders, wethouders, bedrijven, collega-corporaties, wetenschappers en andere betrokkenen over wonen en leven in de metropoolregio. Dat leverde interessante inzichten op en maakte ons ook bewust dat we een list moeten verzinnen om met de ruim dertig gemeenten, twee provincies en ruim dertig corporaties die de metropoolregio rijk is het bestuurlijke “MRA-spel” te spelen. Want een ding is duidelijk: we moeten écht beter gaan samenwerken en over onze eigen grenzen heen kijken. Van Ymere als metropool-brede corporatie mag u daarin initiatief verwachten en dat zullen we ook nemen.

In deze speciale uitgave van Ymere werkt kunt u meekijken en meelezen met wat we met elkaar bespraken. Ik wens u een hele mooie ontdekkingsreis en reken erop dat u net zo’n metropoolregio-fan wordt als wij zijn.

Karin Laglas
voorzitter directieraad

© Ymere

Delen