Thuis in de Metropoolregio Amsterdam

Werk voor iedereen

Pieter Tordoir

Pieter Tordoir, hoogleraar economische geografie en planologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarschuwt dat we ons niet moeten laten misleiden door positieve economische cijfers. “Sociaal gaat het veel minder goed.”

“Eigenlijk gaat het in deze regio economisch al heel lang goed, zeker dertig jaar. Het is een proces dat al geruime tijd gaande is en niet meer is te stoppen. Maar kijk je naar de arbeidsparticipatie, dan is de situatie veel minder rooskleurig. De arbeidsparticipatie onder laag opgeleiden is gering, en daalt nog steeds. Dat is vreemd in een regio met zo’n sterke economische groei. De banen in de stad die eigenlijk bestemd zijn voor lager opgeleiden, worden ingenomen door mensen van buiten, door studenten. De kans dat je als laaggeschoolde een goede baan vindt, is dus klein in de metropoolregio. Dat is ernstig. Werkgevers in de metropoolregio moeten hier iets aan doen: trek de wijken in! In andere streken van Nederland, met name in regio’s met een grote lokale verbondenheid van gemeenschappen en bedrijven, is de arbeidsparticipatie veel hoger.

Daarbij komt dat de slecht functionerende woningmarkt de economische ontwikkeling kan bedreigen. We denken nog steeds heel negentiende-eeuws in markt en sociale huur. Daar moeten we vanaf. Ook denken in gemeentegrenzen is achterhaald. De regio wordt steeds groter, we zullen die grenzen moeten slechten. Doen we dat niet, dan komen de kosten op den duur terug in langere wachtlijsten en nog grotere ophoping van problemen. We hebben dus behoefte aan ruimtelijk beleid op hoger schaalniveau. Ik verwacht overigens dat dat terugkomt, want de problemen groeien ons nu letterlijk boven het hoofd.”

‘Denken in gemeentegrenzen is achterhaald’

Bouwen met beleid

Jeroen van Spijk
‘Gemeenten moeten elkaar niet gaan beconcurreren’

lees verder

Besturen met verstand

Erik Jan van Kempen 
‘De samenwerking in de MRA kan nog wel wat beter’

Lees verder

Verhuren zonder heffing

Wilma van Lijf-Roskam
‘Risico is dat de sociale huursector leegloopt’

lees verder

Voorwaarts, en niet vergeten

Marinke Steenhuis 
‘De opgave: verdichten, herbestemmen, repareren’

lees verder

Werk voor iedereen

Pieter Tordoir
‘Denken in gemeentegrenzen is achterhaald’

lees verder

© Ymere

Delen