Thuis in de Metropoolregio Amsterdam

Voorwaarts, en niet vergeten

Marinke Steenhuis

Marinke Steenhuis is architectuurhistorica en auteur van het boek De nieuwe grachtengordel. De realisatie van het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam, liet zien dat er grote parallellen zijn tussen de opgave van 1930 en die van nu. Toen werden nog grote uitbreidingsplannen gemaakt, gebaseerd op een visioen van een maakbare samenleving. Dat kan nu niet meer. Wat kunnen we leren van toen?

“De makers van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) hebben met ongelooflijk veel zorg, aandacht en toekomstgerichtheid naar de stad gekeken. Ze maakten een plan voor 50 duizend nieuwe woningen, infrastructuur, havens, scholen en groen. Een concept met het kaliber en niveau van de grachtengordel. Het mooie is dat deze wijken buiten de ring A10 nu weer in trek komen. Twintigers en dertigers blijken die naoorlogse flatwoningen met hun strakke lijnen ongelooflijk sexy te vinden. Dat is niet altijd zo geweest. Bij de eerste herstructurering in de jaren tachtig en negentig keek men er heel anders tegenaan. Daardoor zijn er bij de herstructurering helaas veel ruimtelijke ongelukken gebeurd.

Nu we voor een nieuwe opgave staan, kunnen we voorzichtiger zijn. Mijn boek is bedoeld om daarbij te helpen. Ik pleit ervoor om goed huiswerk te doen voordat een wijk wordt aangepakt. Wat kunnen we met de bestaande bouw? Hoe zit het met de identiteit van een plek? Bewoners en omwonenden zijn daaraan vaak gehecht. Door sloop of ondoordachte nieuwbouw beschadig je ook het sociale weefsel.

We hebben niet zoveel ruimte als er destijds was. Maar de huidige opgave is wel van naoorlogse omvang. Dat betekent: verdichten, herbestemmen, repareren. Nee, dat is niet eenvoudig, maar het kan. Zeker als je goed kijkt naar wat je hebt en voortbouwt op het verleden. Met oog voor de ongedeelde stad, waar iedereen zich kan thuis voelen.”

‘De opgave: verdichten, herbestemmen, repareren’

Bouwen met beleid

Jeroen van Spijk
‘Gemeenten moeten elkaar niet gaan beconcurreren’

lees verder

Besturen met verstand

Erik Jan van Kempen 
‘De samenwerking in de MRA kan nog wel wat beter’

Lees verder

Verhuren zonder heffing

Wilma van Lijf-Roskam
‘Risico is dat de sociale huursector leegloopt’

lees verder

Voorwaarts, en niet vergeten

Marinke Steenhuis 
‘De opgave: verdichten, herbestemmen, repareren’

lees verder

Werk voor iedereen

Pieter Tordoir
‘Denken in gemeentegrenzen is achterhaald’

lees verder

© Ymere

Delen