Thuis in de Metropoolregio Amsterdam

Verhuren zonder heffing

Wilma van Lijf-Roskam

Wilma van Lijf-Roskam, vice-voorzitter van de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY), is geboren en getogen in Amsterdam. Ze woont nu in Almere. Voor de metropoolregio ziet ze een grote toekomst weggelegd. Mits corporaties weer kunnen bouwen. Zij pleit voor afschaffing van de verhuurdersheffing en een andere woningtoewijzing.

“Op een gegeven moment zullen kleinere gemeenten als Muiden en Weesp één grote regio met Amsterdam gaan vormen. Dat kan veel dingen oplossen. Mensen die naar de stad willen verhuizen, kunnen zich daar vestigen, terwijl ze toch in Amsterdam wonen. We moeten de stad dus groter zien. We kunnen niet anders, want het is een gekkenhuis op de woningmarkt, de huren rijzen de pan uit.

Woningtoewijzing moet je op het niveau van de regio aanpakken, niet per gemeente afzonderlijk. Ook moet er meer gebouwd worden. Als wij Ymere daarop aanspreken, krijgen we standaard de reactie dat er geen geld is. Ook niet in Almere, waar je nu ook zomaar acht of negen jaar op een wachtlijst kunt staan. In Almere! Er zou iets aan de verhuurdersheffing moeten worden gedaan, dan komt er weer geld vrij voor bouwen. Zeker nu corporaties ook woningen verkopen, is dat belangrijk.

Het grote risico van deze tijd met zijn overspannen woningmarkt is dat de omvang van de sociale huursector afneemt. Dat vind ik een groot gevaar. Wij blijven daarvoor waarschuwen. Het is ook van groot belang omdat de stad een plek moet zijn voor iedereen. Het mag geen woonplaats worden van beter betaalde jongeren die snel even wat eten halen op de hoek en zich verder nergens bij betrokken voelen. We willen een stad van bewoners, die zich bij de stad betrokken voelen.”

‘Risico is dat de sociale huursector leegloopt’

Bouwen met beleid

Jeroen van Spijk
‘Gemeenten moeten elkaar niet gaan beconcurreren’

lees verder

Besturen met verstand

Erik Jan van Kempen 
‘De samenwerking in de MRA kan nog wel wat beter’

Lees verder

Verhuren zonder heffing

Wilma van Lijf-Roskam
‘Risico is dat de sociale huursector leegloopt’

lees verder

Voorwaarts, en niet vergeten

Marinke Steenhuis 
‘De opgave: verdichten, herbestemmen, repareren’

lees verder

Werk voor iedereen

Pieter Tordoir
‘Denken in gemeentegrenzen is achterhaald’

lees verder

© Ymere

Delen