Thuis in de Metropoolregio Amsterdam

Bouwen met beleid

Jeroen van Spijk

Jeroen van Spijk, wethouder Ruimtelijke Ordening in Haarlem signaleert dat de economie sterk aantrekt. De woningmarkt doet dat ook. Wat ons te doen staat is vooral: bouwen.

Van Spijk wil de nieuwbouwproductie versnellen en verhogen. In Haarlem bijvoorbeeld moeten er tot 2025 zo’n 8.400 woningen bij komen, dat wil zeggen ongeveer duizend per jaar vanaf nu. Daarvoor zijn acht ontwikkelzones aangewezen (binnen de grenzen van Haarlem). Dat zijn grote ambities. Gaat dat wel lukken?

Van Spijk: “In Haarlem kan het voor een deel relatief eenvoudig: veel grond is namelijk van ons. Die kunnen we gemakkelijk verkopen, vergezeld van een goed bestemmingsplan. Daarin richten we ons, naast sociale huur, vooral op middeldure huur, omdat daar een groot tekort aan is. Maar met bouwen alleen zijn we er niet.

Wij bepleiten een integrale aanpak: kijk dus ook naar de economie, naar de werkgelegenheid. Daarover moeten we in de metropoolregio óók afstemming bereiken. Kantoren zijn niet alleen aan de Zuidas in Amsterdam op hun plek, maar ook in Haarlem. Zo kun je ook verkeersstromen beter spreiden.

Het belangrijkste vind ik dat gemeenten elkaar niet gaan beconcurreren. Dit is geen tijd om de kaas van elkaars brood te eten. We werken gelukkig al samen met andere gemeenten in de Stuurgroep Woningproductie aan de woningbouwopgave in deze regio. Dat wordt een plan van alle betrokkenen. Met z’n allen werken we aan wonen, energie, verkeer. Volgens mij doen we dat zelfs beter dan andere metropoolregio’s.”

‘Gemeenten moeten elkaar niet gaan beconcurreren’

Bouwen met beleid

Jeroen van Spijk
‘Gemeenten moeten elkaar niet gaan beconcurreren’

lees verder

Besturen met verstand

Erik Jan van Kempen 
‘De samenwerking in de MRA kan nog wel wat beter’

Lees verder

Verhuren zonder heffing

Wilma van Lijf-Roskam
‘Risico is dat de sociale huursector leegloopt’

lees verder

Voorwaarts, en niet vergeten

Marinke Steenhuis 
‘De opgave: verdichten, herbestemmen, repareren’

lees verder

Werk voor iedereen

Pieter Tordoir
‘Denken in gemeentegrenzen is achterhaald’

lees verder

© Ymere

Delen