Thuis in de Metropoolregio Amsterdam

Besturen met verstand

Erik Jan van Kempen

Erik Jan van Kempen, directeur Woningmarkt bij het Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen (Ministerie van Binnenlandse Zaken) gaat in op de bestuurlijke aspecten van de groei. Hoe gaan we wildgroei tegen? Moeten gemeenten fuseren nu de druk zo hoog oploopt? Anders gevraagd: hoe lossen we het probleem bestuurlijk op?

Van Kempen: “Het is nu belangrijker dan ooit om de gezamenlijkheid op te zoeken. Dat gebeurt in Nederland natuurlijk altijd al wel, maar ik gok erop dat de samenwerking in de metropoolregio nog wel beter kan. Uiteindelijk is het toch vaak een strijd tussen de lokale politiek en het gemeenschappelijke belang. Maar nu de druk zo hoog is, moet je die lokale belangen met elkaar zien te verbinden. Dat gaat niet vanzelf; dat moet je echt willen.

Het Rijk zal daarbij niet snel de regie nemen. Maar als men een regisseurs- of begeleidingsfunctie vanuit het Rijk nodig vindt, dan is daarover te praten. Een goed voorbeeld zijn de Samenwerkingstafels waaraan verschillende partijen nu samen nadenken over de mogelijkheden om meer middeldure huurwoningen te krijgen, zodat de doorstroming op de woningmarkt – ook vanuit de sociale sector – kan worden verbeterd. Aan die Samenwerkingstafels zitten gemeenten, beleggers en corporaties bij elkaar aan tafel. Dit initiatief wordt door het Rijk geïnitieerd, maar het echte werk gebeurt lokaal. Het model is zeker bruikbaar voor andere, vergelijkbare situaties en vraagstukken.

We hebben de afgelopen jaren veel ruimtelijk beleid gedecentraliseerd, maar vrijblijvend is dat niet. Je moet altijd samen – dus ook met de provincie – nadenken over de ruimtelijke inrichting van het gehele gebied. Als het goed is, leidt dat tot een gezamenlijke visie, en vervolgens is het geven en nemen. Geven, want landelijk gelegen steden of dorpen zullen eraan moeten wennen dat hun ruimte nodig kan zijn voor woningbouw. Nemen, want daar mag je iets voor terugvragen: een betere ontsluiting, meer ruimtelijke kwaliteit bij recreatie en voorzieningen. Amsterdam en de andere gemeenten in de regio zullen elkaar hierin echt moeten opzoeken.’

‘De samenwerking in de MRA kan nog wel wat beter’

Bouwen met beleid

Jeroen van Spijk
‘Gemeenten moeten elkaar niet gaan beconcurreren’

lees verder

Besturen met verstand

Erik Jan van Kempen 
‘De samenwerking in de MRA kan nog wel wat beter’

Lees verder

Verhuren zonder heffing

Wilma van Lijf-Roskam
‘Risico is dat de sociale huursector leegloopt’

lees verder

Voorwaarts, en niet vergeten

Marinke Steenhuis 
‘De opgave: verdichten, herbestemmen, repareren’

lees verder

Werk voor iedereen

Pieter Tordoir
‘Denken in gemeentegrenzen is achterhaald’

lees verder

© Ymere

Delen