Thuis in de Metropoolregio Amsterdam

Vijf visies op de toekomst
Thuis in de Metropoolregio Amsterdam

Naar verwachting zijn tot 2040 ongeveer 250 tot 300 duizend extra woningen nodig in de Metropoolregio Amsterdam. Hoe zorgen we voor voldoende betaalbare woningen? Zodat er ook voor huishoudens met een bescheiden inkomen een plek blijft in dit populaire woongebied?

Bouwen met beleid

Jeroen van Spijk
‘Gemeenten moeten elkaar niet gaan beconcurreren’

lees verder

Besturen met verstand

Erik Jan van Kempen 
‘De samenwerking in de MRA kan nog wel wat beter’

Lees verder

Verhuren zonder heffing

Wilma van Lijf-Roskam
‘Risico is dat de sociale huursector leegloopt’

lees verder

Voorwaarts, en niet vergeten

Marinke Steenhuis 
‘De opgave: verdichten, herbestemmen, repareren’

lees verder

Werk voor iedereen

Pieter Tordoir
‘Denken in gemeentegrenzen is achterhaald’

lees verder

© Ymere

Delen