Kaarten van de Metropoolregio Amsterdam

Kaarten van de Metropoolregio Amsterdam

Hier hebben we het over!

Wat zijn de inkomensverschillen in de Metropoolregio Amsterdam? Waar zitten de meeste banen voor de huurders van sociale woningen? En wat kunnen we concluderen over de dynamiek op de woningmarkt? Ymere heeft een aantal kaarten ontwikkeld. Deze kaarten bieden inzicht in hoe het nu gesteld is met de MRA op het gebied van wonen, en bieden aanknopingspunten voor een woonvisie op de schaal van de metropoolregio. 

© Ymere

Delen