enerzijds, anderzijds

De stad is vol – of toch niet?

Is er nog ruimte in de metropoolregio?

Wachtlijsten voor een (sociale) huurwoning worden langer, woningprijzen in Amsterdam en omgeving lopen op. En ook de files nemen weer toe. Niemand lijkt er echt in te slagen om de druk te verlichten. De vraag rijst: is de stad niet gewoon vol? Of is er toch een oplossing, en wordt onder druk alles bespreekbaar? Vier gezichtspunten.

Marien de Langen,
bestuurder Stadgenoot

‘Er is ruimte’

“Nee, de stad is niet vol! Integendeel, zou ik bijna zeggen. Ik heb onlangs een boeiende bijeenkomst bijgewoond van de Directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Wat bleek daar: er zijn allerlei plekken in de stad waar nog gebouwd kan worden. Niet alleen in de Sluisbuurt en in het havengebied, waar nu veel aandacht naar uitgaat, maar ook elders. Ja, dat zijn vaak moeilijke plekken. Het zal moeite kosten om ze te ontwikkelen. Bedrijven zullen moeten verhuizen, en dat stuit op allerlei ruimtelijke procedures. Maar het kan wel, zoals in Zaanstad is te zien. Er is dus wel degelijk ruimte. Gelukkig maar, want heel veel mensen willen in de stad wonen. We zullen vooral moeten meebewegen met wat die mensen willen. In de crisisjaren is dat te weinig gebeurd. Ondanks de crisis kwamen de mensen toch naar de stad!”

Eef Meijerman,
Directeur !Woon

‘De stad is voller geworden. Maar vol? Nee’

“Vol? Je zou het inderdaad bijna zeggen, maar toch is het niet zo. Wel zijn Amsterdam en de metropoolregio dichtbevolkt. Er is geen leegstand, en de gemiddelde bezetting per woning neemt toe. Ouderen verlaten de stad niet meer, zoals vroeger, maar blijven er juist graag wonen. Ik zie de jaren tachtig nog voor me, met al die leegstand en krakers in Amsterdam. Dat is compleet veranderd. Het is wel voller. Maar die grote druk leidt nu gelukkig ook tot oplossingen die we tot voor kort niet zagen, zoals woningdelen, kleinere woningen, tijdelijke woningen. In deze situatie is het belangrijk dat huurders goed worden geholpen. Wonen is namelijk veel ingewikkelder dan vroeger, omdat er minder ruimte is. En dat zal zo blijven, want mensen blijven naar de regio Amsterdam komen – we kunnen geen hek om de stad zetten. We zullen dit probleem samen moeten tackelen.”

Esther Agricola,
directeur Ruimte en Duurzaamheid, gemeente Amsterdam

‘De stad moet juist verder groeien’

“Amsterdam heeft een enorm absorptievermogen, de stad is niet zomaar vol. Ik zou nog een stap verder willen gaan: Amsterdam moet nog verder groeien. We moeten juist nog groter worden om de balans te herstellen, om de volheid – of wat daarvoor doorgaat – in een andere context te plaatsen. Het is helemaal niet erg dat steeds meer mensen zich hier willen vestigen, we moeten daar niet huiverig voor zijn. Wat we wel moeten doen, is die groei goed en doordacht opvangen. Zowel uitbreiding als inbreiding zijn daarvoor noodzakelijk. In Amsterdam kunnen we binnen de gemeentegrenzen veel meer kwijt dan we denken. Maar we moeten niet ophouden met denken aan de gemeentegrens. De groei kunnen we alleen samen opvangen, dus met alle gemeenten en met andere partijen samen in de metropoolregio.”

Marja Elsinga,
hoogleraar Housing Governance, TU Delft

‘De ruimte goed verdelen’

“Of de stad vol is? Dat is een interessante vraag. Het is een feit dat de stad, de metropoolregio groeit. Dat zal de komende jaren zo blijven. Maar vol? Ik kom net terug uit Shanghai, dan krijgt het begrip ‘vol’ een heel andere betekenis. Als je die stad ziet, dan is de drukte hier maar betrekkelijk. Belangrijker vind ik de vraag hoe we omgaan met die oplopende druk en groeiende drukte. Groei, of druk mag er per se niet toe leiden dat we een stad krijgen die alleen voor de beter betaalden en de Airbnb-toeristen toegankelijk is. We hebben nu nog de kans om de ruimte die er is goed te verdelen. Niet alleen de woningen die we zullen gaan bijbouwen de komende jaren, maar ook de bestaande woningvoorraad. Of we daarin slagen, dát wordt de cruciale vraag van de komende jaren.”

© Ymere

Delen