Ymere werkt

    NR 35 | november | 2017

voorwoord Karin Laglas
voorzitter directieraad

Ontdek de Metropool

Bekijken

thema-artikel

Thuis in de Metropoolregio Amsterdam

verder

kaarten

Hier hebben we het over!

Bekijken

interview Farid Tabarki

‘Word essentieel in jouw netwerk’

Bekijken

voorbeeld

ZEN-woningen in de Nobelhorst

Bekijken

uitgelicht

Swipend op de bank je woning ruilen

Bekijken

enerzijds, anderzijds

De stad is vol - of toch niet?

Bekijken

wie is waar

Een metropool voor iedereen

Bekijken

Colofon

Ymere werkt is het digitale magazine voor relaties van Ymere. Het verschijnt drie keer per jaar.

Hoofdredactie
Karin Laglas

Eindredactie
Rebekka van Voornveld
Sanne van den Aakster

Aan dit nummer werkten mee
Eric Anker, Karlijn Broekhuizen, Minke Kolstein, Edwin Lucas, Anje Romein, Pieter Schipper, Martijn Ubink, Jan Voskamp

Beeldredactie, art direction en vormgeving
Admore, Amsterdam

Fotografie
Martin van Welzen

Film
Cinemaffia, Leiden

Redactie en productie
Eric Went, UNIT-2, Leiden

Correspondentie redactie
ymerewerkt@ymere.nl

Dit is een uitgave van Ymere. Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Kopiëren of overnemen van (delen van) de inhoud is toegestaan in overleg met Ymere.

© Ymere

Delen