EEN WONING DIE PAST ALS EEN JAS

Te ruil: huurwoning

Initiatief 1:
Van woning wisselen in Amsteldorp

Sommige huurders van een sociale huurwoning van Rochdale en Ymere in Amsteldorp (Amsterdam-Oost, vlakbij het Amstelstation) willen eigenlijk verhuizen, maar niet weg uit hun geliefde woonbuurt. Zij krijgen de kans om binnen hun buurt hun woning te ruilen met buurtgenoten die dat ook willen. Ideaal voor wie bijvoorbeeld op een bovenwoning woont maar eigenlijk liever beneden zou wonen. Of voor wie vijf kamers wil in plaats van drie.

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, organiseerden Rochdale en Ymere van 9 maart tot en met 7 juni speciale woningruilweken. Bewoners kregen daarbij hulp, informatie en persoonlijk advies, onder meer over de aanpassing van de huurprijs en andere actievoorwaarden. Deelnemers konden een advertentie plaatsen en een ‘Te Ruil’-bord ophangen. Beide corporaties werkten voor dit experiment nauw samen op het gebied van beleid en communicatie, en gingen soepeler om met allerlei regels, bijvoorbeeld over de huurprijs.

“Woningruil binnen de buurt was een idee van de bewoners. Door het mogelijk te maken zorgen we ervoor dat onze woningen beter passen bij wat huurders willen”, licht Pieter Schipper, adviseur Strategie en Beleid bij Ymere, toe. “En door er speciale weken van te maken, hebben we er extra veel aandacht aan kunnen geven”, zegt Elroy Noordermeer, senior consulent bij Rochdale. “Met zo’n actie creëren we een zo groot mogelijk bereik en rendement.”

Hoewel uiteindelijk slechts 27 van de in totaal 767 woningen betrokken was bij de woningruil, vindt Noordermeer dat de corporaties van een geslaagd experiment kunnen spreken. “Wie niet wil ruilen, is kennelijk tevreden met zijn of haar woning. Voor de andere groep laten we zien dat we echt iets doen aan de vraag naar passende woonruimte. We zijn veel actiever in gesprek met onze huurders. We willen zo min mogelijk drempels opwerpen en maatwerk leveren binnen de bestaande wet- en regelgeving.” Het experiment wordt nog uitvoerig onderzocht en geëvalueerd.

‘We willen zo min mogelijk drempels opwerpen en maatwerk leveren binnen de bestaande wet- en regelgeving.’

Te ruil: huurwoning

Initiatief 1  
Van woning wisselen in Amsteldorp

lees verder

Beter terugkomen

Initiatief 3 
Herhuisvesting die past

lees verder

© Ymere

Delen