Een woning die past als een jas

Een woning die past als een jas

Het is een van de belangrijkste pijlers van de huidige strategie van Ymere: ‘Actief matchen van vraag en aanbod, van huur en inkomen. Zodat onze huurders passend en betaalbaar wonen’. Een huurder wil een woning die niet te groot, niet te klein, niet te duur en van goede kwaliteit is. Ymere brengt dat doel met onderstaande initiatieven dichterbij.

Te ruil: huurwoning

Initiatief 1  
Van woning wisselen in Amsteldorp

lees verder

Beter terugkomen

Initiatief 3 
Herhuisvesting die past

lees verder

Passendheid: cruciaal in de Strategie 2016+ van Ymere

Ymere streeft naar een juiste match tussen de huur van de woning en het inkomen van de huurder.  Vandaar de inzet voor flexibele huren en inkomensafhankelijke huurverhoging voor scheefwoners. Het doel is steeds: mensen een geschikte woning bieden en blijven sturen op de best mogelijke balans tussen kwaliteit, huur en inkomen. Daarnaast wil Ymere dat mensen een passende woning kunnen vinden bij hun woonwensen, levensfase en inkomen. Zonder de betaalbaarheid uit het oog te verliezen, speelt Ymere daarin een actieve rol. Zo wordt altijd gekeken of er een beter passend aanbod beschikbaar is. Huurders van wie het inkomen is gestegen, worden bijvoorbeeld verleid met een passende woning in de vrije sector of een koopwoning.

© Ymere

Delen