interview

‘Bouwen in het groen is onvermijdelijk’

Wienke Bodewes, CEO Amvest

Op de Nederlandse woningmarkt is een nijpend tekort aan huurwoningen in het middeldure segment. De focus lag lange tijd op sociale huur en koop. Tijdens de crisis lag de bouw nagenoeg stil, maar inmiddels heerst er optimisme en is er weer geld beschikbaar. Maar waar gaan we bouwen en hoe krijgen we dure grond exploitabel? Wienke Bodewes, CEO Amvest, geeft zijn visie.

Tempo

“Een stad als Amsterdam doet het veel beter dan een paar jaar geleden. Er zijn bijvoorbeeld bedrijfslocaties aangewezen voor woningbouw, zoals op het Cruquiuseiland in het oostelijk havengebied. Er wordt dus wel weer gebouwd, maar het tempo moet flink omhoog. Dat geldt ook voor corporaties, ontwikkelaars en beleggers. De angst voor overaanbod is hardnekkig. Maar ontwikkeling duurt zó lang, je moet nu al nadenken wat je over zeven jaar wilt met een gebied. De angst is onterecht. Er is voorlopig schaarste in alle segmenten: koop, middeldure huur, sociale woningbouw.”

Buiten de stadsgrens

“De schaarste aan woningen met een lage en middeldure huur is niet alleen oplosbaar binnen de stadsgrenzen van Amsterdam. Dat is niet realistisch. We zijn geen Parijs of Londen, maar voorlopig stijgen de prijzen alleen maar. Voor betaalbare, ruime woningen met een tuin zullen mensen moeten uitwijken naar Purmerend, Zaanstad, Almere of Haarlemmermeer. Dat betekent wel dat ook deze steden fors aan de bak moeten.”

Groene contouren

“Het is onvermijdelijk dat we ook in groengebieden en weilanden gaan bouwen. Nederland verstedelijkt, dat moet je accepteren. Ik pleit voor groene contouren. Waardevolle natuur moeten we absoluut beschermen. Maar lang niet elke polder is mooi of van natuurhistorische waarde. Ook in groene gebieden zijn geschikte locaties waar bouw mogelijk is. In de regio Amsterdam zijn 400.000 extra woningen nodig. Ik stuit vaak op ongeloof als ik dit zeg, maar ik baseer mij puur op demografische ontwikkelingen. Er komen steeds meer alleenstaanden en die willen allemaal wonen. Dit besef dringt nog maar langzaam door.”

Lagere grondprijs

“De bouw trekt weer aan. Institutionele beleggers investeren weer in woningbouw, waarvan tachtig procent overigens in het segment middeldure huur. In dure steden als Amsterdam en Utrecht ligt dat percentage lager, vanwege de hoge grondprijs. Wil je hier middeldure huurwoningen bouwen, dan zijn goede afspraken nodig tussen gemeente en vastgoedbeleggers, omdat een bouwproject anders niet exploitabel is. De gemeente moet water bij de wijn doen op het gebied van grondprijs en erfpacht. Beleggers moeten accepteren dat huurprijzen alleen met de inflatie meestijgen en huurders moeten accepteren dat een woning van 100 vierkante meter aan het IJ misschien niet haalbaar is, omdat de huur daarvan wél marktconform is. Voor alle partijen geldt: je kunt nu eenmaal niet alles hebben.”

Corporaties

“Met Amvest ontwikkelen we momenteel zo’n zesduizend woningen in Amsterdam, waarvan minstens vijftig procent middeldure huur. Ons voordeel is dat we tijdens de crisistijd goede grondposities hebben kunnen verwerven. We werken ook goed samen met corporaties. De samenwerking leidt tot projecten met de juiste mix van sociale huur, middeldure huur en koop. In Overhoeks in Amsterdam-Noord, bijvoorbeeld, is sprake van gemeenschappelijke grondexploitatie met Ymere. Met een aparte vennootschap en gebonden aan strikte regels zijn corporaties weer actief in vastgoed. Dat is een goede ontwikkeling.”

© Ymere

Delen