duurzaamheid

“We hebben elkaar keihard nodig”

Ymere bouwt in Nobelhorst, Almere twaalf sociale ZEN-woningen: Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

Mooie duurzaamheidsambities formuleren is vaak snel gedaan. Maar daarna begint het echte werk. De praktijk is namelijk weerbarstig en daadwerkelijk successen boeken vergt een hele lange adem. Ymere gaat langs vijf routes aan de slag. Hulp van stakeholders is daarbij keihard nodig.

Popko van Meekeren heeft voor Ymere een duurzaamheidsvisie ontwikkeld. Van Meekeren: “Belangrijkste reden is dat er iets met de wereld aan de hand is. De planeet warmt op, en onze huurders krijgen daar vroeg of laat ook mee te maken. Denk maar aan fijnstof en de gevolgen daarvan voor het leefmilieu in de stad. Bovendien staat in onze ondernemingsstrategie dat we duurzaam denken en doen. Met de visie gaan we daar aan de hand van vijf thema’s uitvoering aan geven.”

Energie

Eerste thema betreft energie. Van Meekeren: “Daarbij gaat het erom dat we met elkaar minder CO2 uitstoten, en daar is ook op het niveau van woningen veel te doen. Zo bouwen we nieuwe woningen nu al zo energiezuinig mogelijk, met goede isolatie. Dan neemt de uitstoot af. Omdat er nog allerlei veelbelovende technologische ontwikkelingen gaande zijn, nemen we wel alvast maatregelen om in de toekomst de installaties te kunnen verduurzamen, maar kiezen we de techniek waarmee pas later. Naast duurzame technieken in de woning onderzoeken we met energiebedrijven, gemeenten en co-makers de mogelijkheden duurzame energie aan woningen te leveren zoals stadswarmte en geothermie”

Materialen

Tweede thema betreft materiaalgebruik. Wat is de ecologische voetafdruk, de CO2-uitstoot van materialen die Ymere gebruikt bij de nieuwbouw, verbouw en renovatie van woningen? Van Meekeren: “De ambitie is dat in 2025 80 procent van alle materialen die wij gebruiken duurzaam materiaal is. Daarbij kunnen we putten uit materiaalbanken waarin per product beschreven staat wat de impact op het milieu is. Daarnaast kijken we goed naar de gezondheidsaspecten van te gebruiken materialen. Uiteindelijk moeten onze co-makers het toepassen omdat zij onze woningen bouwen en renoveren”

Gebouwde omgeving

Derde thema betreft de gebouwde omgeving. Van Meekeren: “Want je kunt een woning nog zo energiezuinig maken, de omgeving moet ook duurzaam zijn. Het moet een plek zijn waar je van houdt. Dat vraagt om goed nadenken aan de voorkant: hoe ontwerpen we en wat maken we? Daar zit bovendien een gedragsaspect aan: hoe kunnen we de woning en omgeving zo ontwerpen dat deze bewoners verleidt tot duurzamer gedrag? Hier trekken we uiteraard samen op met gemeenten.

Bedrijfsvoering

In de bedrijfsvoering kan Ymere zelf ook verduurzamen. Van Meekeren: “Wij zijn op vele fronten opdrachtgever. Als wij duurzaamheidsprincipes verinnerlijkt hebben, is het makkelijker om dat naar buiten uit te dragen en om daar in onze rol als opdrachtgever met onze co-makers nieuwe stappen in te zetten.” Ook leren we van de duurzaamheidsaanpak van onze co-makers, wat weer een extra vliegwiel is. Binnenkort gaan we de energie voor collectieve complexen opnieuw tenderen. We zijn op zoek naar groene energie én een co-maker die ons kan helpen om de vraag naar energie over de jaren heen af te laten nemen.

Gedrag

Vijfde en laatste thema betreft gedrag. Dan gaat het om vragen als: hoe kunnen we huurders en medewerkers prikkelen om met duurzaamheid aan de slag te gaan? Van Meekeren: “Zo dagen wij onze medewerkers uit om na te denken hoe zij hun werk duurzamer kunnen invullen. Bij een bouwproject ligt dat anders dan wanneer iemand op een financiële afdeling werkt. Maar overal is wel iets mogelijk.”

Voor huurders denkt Ymere aan de inzet van energiecoaches. Van Meekeren: “Dat vraagt overigens nog wel wat onderzoek. Waarmee kunnen we bewoners triggeren? Wat is er nodig om tot ander gedrag te komen? We werken onder andere samen met !Woon die daarin al een stap verder is en huurders van een energieadvies voorziet.

Intrinsiek verankeren

Om op deze vijf terreinen betekenisvolle stappen te kunnen zetten, heeft Ymere de hulp van haar stakeholders hard nodig. Van Meekeren: “Wat wij het liefst willen, is dat partijen met wie wij samenwerken duurzaamheid intrinsiek verankeren in hun bedrijf of organisatie. Dat zij dus ook zelf gedreven worden door duurzaamheidsambities. Zodat zij niet louter voldoen aan onze eisen (‘U vraagt, wij draaien’), maar het vanuit een eigen drive doen. Dan hoef je namelijk geen tijd meer te verspillen aan het formuleren van ambities. Dan krijg je een gezamenlijke gerichtheid op het eindprobleem. Dat is nodig om innovaties te versnellen.”

Slimme combinaties

Daarnaast gelooft Van Meekeren sterk in slimme combinaties om duurzaamheid naar een hoger plan te tillen. “Zo gaat de gemeente Haarlem met behulp van een kennisinstelling onderzoek doen: welke elementen zijn essentieel voor huurders om zich duurzamer te gedragen? Wij sluiten daar graag bij aan. Dan versterken we elkaar en maken we grotere sprongen voorwaarts. We hebben elkaar keihard nodig.”

© Ymere

Delen