actueel

NIEUWE TUIN VOOR HET PROVENIERSHOF

In het centrum van Haarlem kunnen bewoners en bezoekers na een opknapbeurt weer genieten van Het Proveniershof. Dat was nodig: de tuin was niet meer aantrekkelijk en in de haag zaten gaten. Daardoor liepen bezoekers vaak over het pad vlak langs de woningen, ten koste van de privacy van bewoners. De gemeente Haarlem had beperkt budget voor het opknappen van de tuin. Ymere besloot het ontwerp en de aanleg te betalen en toezicht te houden op de uitvoering. De gemeente zal de tuin onderhouden. Tuinarchitecte Sanne Horn ontwierp de nieuwe inrichting. Dat deed ze eerder voor de tuin bij het Rijksmuseum. Voor dit ontwerp luisterde Sanne naar de wensen van bewoners en hield ze rekening met de geschiedenis van het hofje. Het resultaat is een strakke tuin die kwaliteit uitstraalt en een knipoog heeft naar het verleden.

START bouw DE SPREEUWEN IN HOUTHAVEN

De bouw van 69 sociale huurwoningen en 27 parkeerplekken in de Amsterdamse Houthaven is begonnen. Deze locatie is zeer gewild door de ligging nabij het centrum en daardoor bestond het risico op onbetaalbare woningen. Het is Ymere echter gelukt de huren betaalbaar te houden: huurders betalen straks maximaal €586. De woningen worden gebouwd door Dura Vermeer. De door architect Svetla Stefanova ontworpen appartementen zijn tussen de 40m² en 104m² en tellen twee of drie kamers. Ymere wil met deze woningen zorgen voor een gemêleerd gebied, vertelt Viviane Regout, lid van de directieraad. “Dat is nodig zodat in alle wijken van Amsterdam ook mensen met een bescheiden inkomen een plek kunnen vinden om te wonen, leven en werken.”
Het project in Houthaven is De Spreeuwen genoemd, naar de jongens die in de 18de en 19de eeuw vanuit andere wijken kwamen ‘aanvliegen’ om bij de pakhuizen schepen te komen lossen.

Laag inkomen en een hoge huur? Geen huurverhoging.

Bewoners met een laag inkomen die een hoge huur betalen voor hun sociale huurwoning, krijgen geen huurverhoging. Het gaat om zo’n 40 procent van alle 70.000 huurders. Ymere wil op die manier huurwoningen betaalbaar houden in een regio waar wonen populair is. De huurbeperking geldt voor huurders met een jaarinkomen tot € 40.439 en een maandhuur vanaf € 592. Huurdersvereniging SHY is blij dat de huren voor lage inkomens niet stijgen. “Dat is goed nieuws”, zegt vicevoorzitter Wilma van Lijf-Roskam. “Veel minima hebben moeite hun boodschappen te betalen.”
In het algemeen legt Ymere niemand – tot een inkomen tot € 40.439 – de maximaal toegestane huurverhoging van 2,8% op. Voor huren tussen € 500 en € 592, blijft de huurverhoging beperkt tot 1,5%; tussen € 414 en € 500 tot 2,5%; onder de € 414 tot 2,7%. De meeste huurders met een inkomen boven € 40.439 krijgen de maximaal toegestane huurverhoging van 4,3%.

WONINGEN BORNHOLM VEILIGER

Bij 160 woningen in de wijk Bornholm (Hoofddorp) sluit Ymere loze ventilatiekanalen op het dak af en worden er koolmonoxidemeters opgehangen. Aanleiding is een melding dat bewoners van een woning aan de Grote Belt zich niet goed voelden doordat rookgassen van de cv-ketel terug de woning ingingen. Dat kwam door een ventilatiepijp die niet meer in gebruik was. Ymere is geschrokken van de melding en heeft meteen uitgebreid onderzoek laten doen. De koolmonoxidevergiftiging kwam door het opstoken van de cv-ketel in combinatie met slechte ventilatie, mechanische afzuiging, een loze ventilatiepijp en windstilte. Bij negentien woningen in het complex werden de loze ventilatiekanalen direct afgesloten en zijn koolmonoxidemeters geplaatst. Bewoners van soortgelijke woningen in de Grote Belt hebben per brief bericht gekregen dat Ymere dezelfde technische maatregelen zal nemen. Door toeval en pech gingen diezelfde avond nog bij een aantal woningen rookmelders af. Maar de brandweer kon geen koolmonoxide meten. Toch mochten bewoners die dat wilden in een hotel overnachten. Voor woningen aan de Sont worden dezelfde maatregelen getroffen.

KWH-LABEL VOOR YMERE

Huurders zijn zo tevreden over de dienstverlening van Ymere, dat het onafhankelijke Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) de corporatie het felbegeerde KWH-label toekent. Je kunt het label vergelijken met het BOVAG-keurmerk in de mobiliteitsbranche.
KWH beoordeelt op verschillende onderdelen, zoals het zoeken en vinden van een woning en het uitvoeren van reparaties. Een onafhankelijke commissie bepaalt vervolgens of een corporatie het label mag krijgen.
Huurders zijn onder meer tevreden over de nieuwe Huurdersvisie, waarin ze kunnen lezen wat ze mogen verwachten van Ymere. Op de onderdelen ‘reparaties’ en ‘betrekken van een woning’ scoort Ymere hoog in huurderstevredenheid. Zoeken en vinden van een woning en het contact scoren volgens de norm. Beter kan de wachttijd bij het Klantcontactcentrum.
Ymere ontwikkelde samen met KWH de afgelopen jaren een nieuwe meetmethode (Meten op Maat). Onderdelen hieruit vormen nu de basis van de benchmark van corporatiekoepel Aedes. Zo kunnen prestaties van corporaties met elkaar worden vergeleken.

EERSTE ‘TACTISCHE COCKPITS’

Eind vorig en begin dit jaar zijn de eerste ‘Tactische Cockpits’ geweest. Dit zijn tweejaarlijkse overleggen van Ymere met wethouders, directeuren en lokale huurdersvertegenwoordigers. Doel: de langetermijnstrategie van Ymere concreet maken naar acht woonmilieugebieden, met elk een specifieke strategie. Deze strategie is eerder al bepaald in Strategische Cockpits: vierjaarlijkse overleggen tussen Ymere en ministeries, provincies en grote werkgevers- en huurdersorganisaties. Hierin zetten zij de maatschappelijke missie van Ymere – iedereen moet naar tevredenheid een betaalbare woning kunnen bewonen – om naar tactische keuzen op de terreinen van Vastgoedbeheer, Verhuur & Wonen en Portefeuillevernieuwing. Die worden weer omgezet in operationele acties. Met cockpitsturing kan Ymere haar doelen concretiseren en tegelijk inspelen op actuele ontwikkelingen.

Colofon

Ymere werkt is het digitale magazine voor relaties van Ymere. Het verschijnt drie keer per jaar.

Hoofdredactie
Linda Sas

Eindredactie
Rebekka van Voornveld

Aan dit nummer werkten mee
Eric Anker, Sandra Bouwmeester, Karlijn Broekhuizen, Edwin Lucas, Anje Romein, Pieter Schipper, Jan Voskamp

Beeldredactie, art direction en vormgeving
Admore, Amsterdam

Fotografie
Martin van Welzen

Film
Cinemaffia, Leiden

Redactie en productie
Eric Went, UNIT-2, Leiden

Correspondentie redactie
ymerewerkt@ymere.nl

Dit is een uitgave van Ymere. Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Kopiëren of overnemen van (delen van) de inhoud is toegestaan in overleg met Ymere.

© Ymere

Delen