Ymere werkt

    NR 40 | april | 2020

column
Karin Laglas
voorzitter directieraad

Ineens een heel ander leven

Bekijken

thema-artikel

Voorraad sociale huurwoningen gaat weer groeien

bekijken

2020: geen huurverhoging voor de allerlaagste inkomens

Bekijken

Jaarverslag 2019

Terugblikken op
een jaar met veel nieuwe sociale huurwoningen

Bekijken

Colofon

Ymere werkt is het digitale magazine voor relaties van Ymere.

Eindredactie
Andrea Isaak en Annet van Tulder

Aan dit nummer werkten mee
Sanne van den Aakster, Tineke Huigsloot, Serafina Maglione, Cecile Seignette, Coen Springelkamp, Anco van der Veen, Woutje van Wiggen.

Beeldredactie, art direction en vormgeving
Admore, Amsterdam

Fotografie
Martin van Welzen
Martine Goulmy

Film
Cinemaffia, Leiden

Redactie en productie
Eric Went, UNIT-2, Leiden

Correspondentie redactie
ymerewerkt@ymere.nl

Dit is een uitgave van Ymere. Dit magazine is met zorg samengesteld. U kunt er geen rechten aan ontlenen. Kopiëren of overnemen van (delen van) de inhoud is toegestaan in overleg met Ymere.

© Ymere

Delen